Sosyal medyada paylaşın!

Beyoğlu Senin çalışmaları sürüyor

Katılımcı planlama yaklaşımı ile sivil oluşumlardan yerel halka, ilgili kamu kurumlarından Beyoğlu kullanıcılarına kadar Beyoğlu’nun tüm bileşenleri ile birlikte hazırlayacağımız Beyoğlu Strateji Planının bütüncül bir yaklaşımla Beyoğlu’na dair çeşitli konu başlıklarını ele aldığımız ve Beyoğlu’nun sorunlarına ortak akıl ile çözüm ürettiğimiz bir mutabakat metni olmasını hedefliyoruz.

Beyoğlu Strateji Planı nedir?

Beyoğlu Strateji Planının, Beyoğlu’nun tüm bileşenlerini ve konularını bir arada ele aldığımız bir yol haritası olmasını amaçlıyoruz.

 • Beyoğlu Strateji Planı; Beyoğlu’nun geleceğine yön verecek,
 • Tüm tarafların sahiplendiği,
 • Kurumlar arası eşgüdüm sağlayan,
 • Yerel yönetimlerin politika ve uygulamalarına yön verecek bir mutabakat metnidir.

Neyi Hedefliyoruz?

 • Beyoğlu’nun İstanbul içindeki rolünü birlikte değerlendirmek ve yeniden tanımlamak,
 • Beyoğlu sakinlerinin farklılaşan ihtiyaç ve taleplerini görünür kılmak ve birlikte çözüm üretmek,
 • Beyoğlu’nu daha yaşanabilir ve sağlıklı bir ilçe haline getirmek,
 • Beyoğlu’nun özel nitelikli alanlarının kamusallığını arttırmak,
 • Beyoğlu geneliyle bütünleşmesi için mekânsal planlama yaklaşımları geliştirmek,
 • Beyoğlu’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarını eşgüdüm içinde yönlendirebilmek,
 • Beyoğlu sakinleri, sivil toplum bileşenleri, uzmanlar ve kurumlar arasındaki iletişimin sürekliliğini sağlama ve yerel demokratik katılımı desteklemek öncelikli hedeflerimizdir.

Detaylı bilgi: beyoglusenin.ist