İstanbul Deprem Bilim Kurulu Çalışmaları İPA Koordinasyonuyla Yürütülecek

İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi depreme hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Bilim insanları ve alanında uzman isimlerin bir araya getirildiği İstanbul Deprem Bilim Kurulu oluşturuldu. İBB, depreme hazırlık çalışmalarını İstanbul Planlama Ajansı koordinasyonunda yürütecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası Marmara Depremi’ne karşı İstanbul’un dirençli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğinde Prof Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Haluk Özener, Prof. Dr. Seval Sözen, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Eser Çaktı, Turgut Erdem Ergin, Nasuh Mahruki, Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, Prof. Dr. Ejder Yıldırım, Doç. Dr. Seda Kundak, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof Dr. Alper Ünlü ve Prof. Dr. Murat Şeker’in katılımıyla İstanbul Deprem Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurulun ilk toplantısı 15 Şubat’ta gerçekleşti ve çalışma çerçevesi belirlendi.

Kurul, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin depreme hazırlık için yürüttüğü çalışmaları belirlenen 7 konu başlığı (lojistik, mühendislik, şehircilik ve mimari, toplum, sağlık, ekonomi ve yönetim-hukuk) ve 4 aşama (önleme-risk azaltım, hazırlıklı olma, müdahale, toparlanma) altında değerlendirdi ve önerilerini hazırladı. Bu çalışma sonrasında İstanbul Planlama Ajansı’nda 25 Şubat tarihinde İstanbul Deprem Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi. Deprem Bilim Kurul üyelerinin yanı sıra farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenler ile özel sektör, sivil toplum ve İBB temsilcilerinin de katıldığı geniş katılımlı çalışma grubu toplantısında bu 7 tema altında öncelikli olarak yapılması gerekenler konusunda somut öneriler hazırlandı.

İstanbul’un depreme dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla ‘Deprem Bilim Üst Kurulu’nun önerileri, tespitleri ve çözüm yolları doğrultusunda başlattığı seferberlik planını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 1 Mart tarihinde kamuoyu ile paylaştı. “Eğer bu topraklarda durmadan depremler oluyor, binalar yıkılıyor, insanlarımız ölüyorsa; iktidarı, muhalefeti, bürokratı ve vatandaşıyla birlikte hepimiz, depremi Türkiye’nin birincil sorunu kabul etmeliyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bundan sonra deprem tartışması, fay hattı tartışması, deprem nerede olacak, ne zaman olacak, olacak mı, olmayacak mı, hangi büyüklükte olacak tartışmalarını bir tarafa bırakmalıyız. Deprem bu topraklar için bir realitedir. Nokta! Bu topraklarda milyonlarca yıl önce, depremi oluşturan mekanizmalar oluştu; milyonlarca yıl boyunca da var olmaya devam edecek. Depremleri durduramayacağımıza göre, milletçe depremde yıkılmamak için, bir devlet olarak gelecekte de ayakta kalabilmek için, deprem dirençli yerleşim alanları ve deprem dirençli kentler yaratmak zorundayız. Biz, bugün itibariyle İBB olarak inisiyatif alıyoruz, düzen değiştiriyoruz. Düzen değiştirmek, cesaret işidir. Cesur olabilmek için, önce o düzenin bir parçası olmaktan kurtulmak gerekir. İBB, 2019 Haziran’ından bugüne, ‘imar-rant-siyaset’ düzeninin bütünüyle dışındadır. Bu sebeple deprem konusunda en ileri, en cesur adımları atabilecek bir konumdayız. Bu konumumuzun gereğini ilk günden beri yerine getirdiğimiz gibi, deprem konusunda da yerine getirmek için İstanbul olarak ayağa kalkıyoruz. Deprem dirençli İstanbul için, seferberlik başlatıyoruz.”

İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından İBB bürokratları söz alarak, sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışmaları kapsayan kısa sunumlar yaptı. Sırasıyla; İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Emrah Şahan (Deprem dirençli İstanbul için ortak akıl), İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe (Deprem dirençli İstanbul için mevzuat – Deprem dirençli ulaşım), KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt (Deprem dirençli yapı stoku), İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin (Deprem dirençli metro ve altyapı), İSKİ Genel Müdürü (Deprem dirençli su hatları), İGDAŞ Genel Müdürü Bülent Özmen (Deprem dirençli doğalgaz hatları),  İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler (Çevre ve atık yönetimi için seferberlik), İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat (Deprem dirençli tarihi miras için seferberlik) ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar (Deprem dirençli konutlar için finansman modeli) konularında sunumlarını gerçekleştirdi.