ATÖLYELER

Atıl Alanların Dönüşümü Atölyeleri

Burada Birlikte projesinin ana çatkısını oluşturan bu proje, İstanbul’un “açık kamusal alanlara erişilebilirlik haritası” üzerinden dezavantajlı bölgelerin seçilmesiyle belirlenen alanlarda İBB’ye ait kentsel kullanımı zayıf ve fiziksel niteliği kötü durumda olan kamusal alanların katılımcı bir yöntemle yeniden ele alınarak, tekrar hayata kazandırılmasını hedefler.

Süreçte mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir planlama… bölümleri gibi çok disiplinli öğrenci grupları  ile beraber çalışılıp, katılımcı süreç, yerinde mahalleli ile gerçekleştirilecektir. Katılımcı süreç; atölyelerin düzenlenmesi; kullanıcıların şikayet, öneri ve isteklerinin dikkate alınması, kullanıcılarla anketler yapılması, örnek ve konsept tasarımlar üzerinden tartışılması..dan oluşacaktır. Ayrıca bölgedeki muhtarlar, İBB’nin sosyal hizmet birimleri ve ilçe belediyeleri ile iletişime geçilip, bölgenin ihtiyacı doğrultusunda çözücü paydaşlar ile bir araya gelinmesi hedeflenmektedir. Bu anlamda projenin sadece atıl bir alanın tasarım olarak iyileştirilmesi değil, aynı zamanda alanın hem paydaşlar hem de mahalleli tarafından sahiplenilmesi amaçlanmaktadır.

Tasarım atölyesi kapsamında mahallelilerle, ihtiyaca yönelik geçici tasarım uygulamaları denemeleri yapılacaktır. Tüm süreç bir tasarım rehberinde raporlanılarak, rapordaki veriler doğrultusunda kalıcı bir tasarımın uygulanması için süreç yürütülecektir. 

İPA Kampüs’te Atölyeler

Alanında deneyimli sanatçıların, tasarımcıların ve uzmanların yürütücülüğünde İPA Kampüs’te düzenlenecek, uygulamaya yönelik tasarım atölyeleridir. 

Kamusal Alanda Tasarım Denemeleri Atölyeleri

İBB’ye ait kamusal alanlarda (meydan, park, metro istasyonu, alt geçit…) tasarımcıların katılımıyla yerinde tasarım uygulama pratikleridir.