GELECEĞİ TASARLAMAK: DİSİPLİNLER ARASI BİR ÖĞRENME DENEYİMİ ATÖLYE SERİSİ

21 Eylül - 3 Ekim 2021

Dünya nüfusunun hızla artması ve bu durumla bağlantılı olarak kentlerin daha fazla insanı barındırabilmek için fiziksel mekânda yayılım göstermesi birçok konuda önemli ve eşi görülmemiş zorlukların yaşanmasına sebep olmaktadır. Kent merkezlerinde artan yoğunluk nedeniyle toplumsal ayrışmanın derinleşmesi, tarihsel, doğal ve kültürel dokunun kaybolma tehlikesi altında olması, kirlilik, ulaşım sorunu, uygun fiyatlı konut eksikliği, suç oranlarındaki artış, temiz suya ve enerji kaynaklarına erişimde yaşanan sorunlar ve buna bağlı olarak kentsel yaşam kalitesinin azalması gibi olumsuz durumlar ortaya çıkmaktadır. Şehirler bir yandan ortaya çıkan bu zorluklara çözüm ararken bir yandan da geleceği şekillendirmeye çalışmaktadır.

“Geleceğin Şehirleri” kavramı, günümüzde sıkça tartışılan ve bilimsel literatürde geniş yer bulan bir olgudur. Kavramın ortaya çıkışından itibaren farklı dönemlerde kentlerin şekillenmesinde önemli rol oynayan fiziksel, toplumsal, kültürel, ekonomik, politik ve idari faktörlerin incelendiği görülmektedir. Kentleri şekillendiren bu unsurların yanı sıra, teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile birlikte kent kavramının taşıdığı anlamın da değiştiği görülmektedir. Bu değişime ek olarak, zaman içerisinde ekonomik, sosyokültürel ve politik alanlarda yaşanan gelişmeler bireylerin ihtiyaçlarının ve taleplerinin farklılaşmasına sebep olmuştur. Bireylerin artan ve çeşitlilik arz eden talepleri ise bu ihtiyaçlara cevap verebilecek mekânların yeniden üretimini beraberinde getirmiştir.

Bu kapsamda kentleri ve mekânları yeniden düşünürken İstanbul’u odağa alarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından Müze Gazhane ve İstanbul Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülecek Geleceği Tasarlamak: Disiplinler Arası Bir Öğrenme Deneyimi atölye serisi “Geleceğin Şehirleri” kavramını iklim krizi, dayanıklı şehirler, teknoloji – akıllı şehirler, erişilebilirlik – ulaşım ve katılımcılık – demokratik kent yönetimi başlıkları üzerinden tartışmayı ve gelecek senaryoları üretmeyi hedeflemektedir.

Modül 1: İklim Krizi – Dayanıklı Şehirler (21 Eylül)
Modül 2: Teknoloji – Akıllı Şehirler (23 Eylül)
Modül 3: Erişilebilirlik – Ulaşım (28 Eylül)
Modül 4: Katılımcılık – Demokratik Kent Yönetimi (30 Eylül)
Modül 5: Geleceğin Kentlerine Doğru (3 Ekim)

Atölye Programı

Atölye programını indirin

Modül 1: İklim Krizi – Dayanıklı Şehirler
Tarih: 21 Eylül 2021
Yer: Müze Gazhane

10.00 – 10.30
Açılış, Kayıt ve Tanışma Oyunu
10.30 – 11.00 Açılış Konuşması – Oktay Kargül (İstanbul Planlama Ajansı Genel Sekreteri)
11.00 – 12.00 Geleceğin Şehirleri – Alphan Manas (İş İnsanı, Fütürist)
12.00 – 13.00 Öğle Arası
13.00 – 14.00 İklim Krizi ve Kentler – Prof.Dr. Levent Kurnaz (Boğaziçi Üniversitesi)
14:00 – 14:15 Ara
14.15 – 15.00 İklim Değişikliği Eylem Planları: İstanbul Deneyimi – Prof. Dr. Ayşen Erdinçler (İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı)
15:00 – 15:15 Ara
15.15 – 19.30 Atölye Çalışması
Atölye Kolaylaştırıcısı: Dr. Öğr. Üyesi Barış Gençer Baykan (Yeditepe Üniversitesi)
Mentörler: Arda Moltay, Ceren Tüfek, Yağız Eren Abanus

* Kayıtlarımız dolmuştur.