İPA İstanbul'un ikinci sayısı satışta

Kent araştırmaları ve düşünce dergimiz İPA İstanbul’un ikinci sayısı yayımlandı. Bu sayıda neler var? 

Bilginin müşterekleşmesi, yerel yönetimler ile kent sakinlerinin bir arada hareket etmesi ve demokratik bir kent hayatının pratiğe dökülmesine imkân sağlamayı hedefleyen İPA İstanbul’un ikinci sayısı ‘Dayanışma’ ve ‘İstanbul’un Kuzeyi’ temalarına odaklanıyor. İPA İstanbul’un ikinci sayısında Tanıl Bora, Omuz Sözlük Grubu, Michele Lancione ve AbdouMaliq Simone, Aslıhan Aykaç, Özgür Kurtuluş, Necdet Sakaoğlu, Ayça Kurtoğlu, İrfan Özet, Didem Danış, Özgür Narin ve Selma Değirmenci’nin ‘Dayanışma’ temalı yazıları yer alıyor. Dergide ayrıca Kafe-Bar Çalışanları Dayanışması, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Göçmen Dayanışma Derneği ile yapılan söyleşiler bulunuyor.

Derginin ‘Gösterge’ bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde toplumsal dayanışma için yerel yönetimlerin nasıl kritik bir role sahip olduğu aktaran metinlere yer veriliyor. Yavuz Saltık Türkiye’deki yerel yönetim deneyimleri açısından yeni bir kavramla karşımıza çıkıyor: Sistem Mezuniyeti.Küresel bir mesele hâline gelen güvencesiz çalışma koşullarının İstanbul’daki yansımalarını ve yapılabilecekleri tartışan Güvencesizlik, Yeni Eşitsizlikler ve Çözüm Yolları Konferansı yerel sosyal politikanın yörüngesine dair ipuçları sağlıyor. Kent ve kır arasındaki dayanışma ilişkilerinde yaşanan kopukluğun yerel yönetimlerin politika değişiklikleriyle nasıl tersine döndürüldüğünü, Gökhan Günaydın verileriyle birlikte anlatıyor. İstanbul’un Kuzeyi’nde hala süren yaşamı görünür kılmayı hedefleyen dosyada, Akile Gürsoy, Selda Yıldız Kat, Zeynep Özdamar Thomas, Eylül Şenses, Onur Yıldız, Çağan Keskin ve Süreyya İsfendiyaroğlu’nun yazıları yer alıyor.

Derginin ‘Sahadan’ bölümünde İstanbul’un Kuzeyi bu kez Kuzey Ormanları Savunması’ndan, İstanbul Walkabout projesinden ve kuş gözlemcilerinden aktarılıyor.

Kente ilişkin çeşitli konulara yer verilen ‘Metropol Meseleleri’ bölümünde ise Yasin Çağatay Seçkin Florya Atatürk Ormanı’nı ve yaşadığı dönüşümleri aktarırken, Mustafa Sönmez bütçe göstergelerinden yararlandığı çalışmasında merkez-yerel uçurumuna dikkat çekiyor.Yıldırım Şentürk ise kentte yeri ve sözü oldukça kuvvetli hiphopçılara mikrofon uzatıyor.

Kurumun hafızasını oluşturan çalışanlara yer verilen ‘Büyükşehir Hafızası’ bölümünde ise suyun sesini dinleyerek sorunları tespit eden İBB emektarı İSKİ’den Adil Gazoz, tarihi yarımadada su hatlarının krokisini kafasında taşımak gibi önemli bir birikim ve deneyimini aktarıyor.

‘Akademiden’ bölümünde yakın zamanda yayınlanan Bomonti’de yaşanan dönüşümü mahallenin oluşmaya başladığı 19. yüzyılın sonlarından başlayarak tüm boyutlarıyla ele alan “Bomonti: Kentsel Dönüşüm ve Mekânın Belleği” isimli kitabı, Ayça Yüksel değerlendiriyor.

Dergimizi İstanbul Kitapçısı’ndan edinebilirsiniz.