İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, EKİM 2021
REEL PİYASALAR

 

İstanbul’da Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat %54,1 artış gösterdi.

İstanbul’da 2021 yılı Ağustos ayında, bir önceki yıla göre ihracat %54,1 artarak toplam 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’den yapılan toplam ihracatın %50,8’i İstanbul’dan gerçekleşti. Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracat bir önceki yılın Ağustos ayına göre %51,9 artarak 19 milyar TL’ye yükseldi.

İstanbul’da Ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalat aynı kalarak 11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın %51,2’si İstanbul’a gerçekleşti. Türkiye’de gerçekleşen toplam ithalat bir önceki yıla göre %23,6 artarak 23 milyar TL’ye yükseldi.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
Ağustos 2021 9,603,269,477 11,865,211,674 21,468,481,151 -2,261,942,197
Ağustos 2020 6,230,056,855 11,860,330,950 18,090,387,805 -5,630,274,095
Ağustos 2019 6,806,258,088 7,931,250,549 14,737,508,637 -1,124,992,461
Ağustos 2018 6,711,191,871 8,162,103,341 14,873,295,212 -1,450,911,470
Ağustos 2017 7,209,830,384 11,102,511,885 18,312,342,269 -3,892,681,501

 

2021 yılının Ağustos ayında Almanya’ya yapılan ihracatın %48,3’ü İstanbul’dan gerçekleşti.

İstanbul’da 2021 yılının Ağustos ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya 761 milyon dolar ihracat gerçekleşirken bu ülkeyi sırasıyla 744 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 561 milyon dolar ile ABD, 491 milyon dolar ile İspanya, 473 milyon dolar ile Fransa takip etti. Bu dönemde Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %11, Fransa’ya yapılan ihracat %66, Almanya’ya yapılan ihracat %26 ve İspanya’ya yapılan ihracat ise %42 arttı.

Ağustos ayında İstanbul’a gerçekleşen ithalatın %15’i Çin’den.

İstanbul’da 2021 yılının Ağustos ayında ithalatın en fazla gerçekleştiği ülke Çin oldu. Çin’den 1,78 milyar dolar ithalat gerçekleşirken bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar dolar ile Almanya, 913 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 720 milyon dolar ile Hindistan, 577 milyon dolar ile ABD takip etti.

Ana metal sanayii alanında yapılan ithalatın %63,2’si İstanbul’da gerçekleşti.

2021 yılının Ağustos ayında İstanbul’da ithalatta ve ihracatta ana metal sanayii ilk sırada yer aldı. Ana metal sanayii alanında 2 milyar dolar ithalat ve 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İthalatta ikinci sırada 1,6 milyar dolar ile kimyasal ve kimyasal ürünlerin ithalatı yer alırken üçüncü sırada 1 milyar dolar ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı ithalatı yer aldı.

Ağustos ayında kurulan şirketlerin %40,1’i, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin %43,4’ü İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Ağustos ayında İstanbul’da kurulan şirketlerin %40,1’i, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin ise %43,4’ü İstanbul’da gerçekleşti. 2021 yılının Ağustos ayında İstanbul’da 4.346 şirket kurulurken, toplamda 1.737 şirket kapandı ve tasfiye edildi.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Ekim 2021