İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, EYLÜL 2021
REEL PİYASALAR

 

İstanbul’da Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalat %11 artış gösterdi.

İstanbul’da 2021 yılı temmuz ayında, bir önceki yıla göre ihracat %11 artarak toplam 8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’den yapılan toplam ihracatın %50’si İstanbul’dan gerçekleşti. Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracat bir önceki yılın temmuz ayına göre %10 artarak 16 milyar TL’ye yükseldi.

 

İstanbul’da temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ithalat %0,8 azalarak 10 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın %50’si İstanbul’a gerçekleşti. Türkiye’de gerçekleşen toplam ithalat bir önceki yıla göre %16 artarak 21 milyar TL’ye yükseldi.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
Temmuz 2021 8.141.039.126 10,287,545,839 18,428,584,965 -2,146,506,713
Temmuz 2020 7,347,087,765 10,369,087,008 17,716,174,773 -3,021,999,243
Temmuz 2019 8,011,979,737 10,213,170,021 18,225,149,758 -2,201,190,284
Temmuz 2018 7,350,679,433 11,389,505,301 18,740,184,734 -4,038,825,868
Temmuz 2017 7,041,189,618 13,133,347,906 20,174,537,524 -6,092,158,288

 

2021 yılının Temmuz ayında Almanya’ya yapılan ihracatın %46’sı İstanbul’dan gerçekleşti.

İstanbul’da 2021 yılının Haziran ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya 666 milyon dolar ihracat gerçekleşirken bu ülkeyi sırasıyla 580 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 454 milyon dolar ile ABD, 427 milyon dolar ile İspanya, 347 milyon dolar ile İtalya takip etti. Bu dönemde Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %23, Fransa’ya yapılan ihracat %29 ve Almanya’ya yapılan ihracat %13 azaldı. İspanya’ya yapılan ihracat ise %8 arttı.

 

Temmuz ayında ithalatın %14,9’u Çin’den gerçekleşti.

İstanbul’da 2021 yılının Haziran ayında ithalatın en fazla gerçekleştiği ülke Çin oldu. Çin’den 1,53 milyar dolar ithalat gerçekleşirken bu ülkeyi sırasıyla 997 milyon dolar ile Almanya, 903 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 548 milyon dolar ile İtalya, 496 milyon dolar ile ABD takip etti.

Ana metal sanayii alanında yapılan ithalatın %59,9’u İstanbul’da gerçekleşti.

2021 yılının Temmuz ayında İstanbul’da ithalatta ana metal sanayii ilk sırada yer alırken, ihracatta ise giyim eşyaları imalatı ilk sırada yer aldı. Ana metal sanayii alanında 1,6 milyar dolar ithalat, giyim eşyaları imalatı alanında 1,24 milyar dolar ihracat gerçekleşti. İthalatta ikinci sırada 1,4 milyar dolar ile kimyasal ve kimyasal ürünlerin ithalatı yer alırken üçüncü sırada 1 milyar dolar ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı ithalatı yer aldı.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin %39,6’sı, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin %44,2’si İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Temmuz ayında İstanbul’da kurulan şirketlerin %39,6’sı, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin ise %44,2’si İstanbul’da gerçekleşti. 2021 yılının temmuz ayında İstanbul’da 3.327 şirket kurulurken,  toplamda 1.588 şirket kapandı ve tasfiye edildi.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Eylül 2021