İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Aralık 2020

2020 yılının Kasım ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Ekim ayına göre %10,6 azalarak 921.084 oldu.

2020 yılının Kasım ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Ekim ayına göre %10,6 azalarak 921.084 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların  %17,7’si İGDAŞ, %23,2’si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %59,1 olarak kaydedildi.

  KASIM EKİM EYLÜL
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 544.242 %59,1 616.558 %59,8 597.638 %59,6
İGDAŞ 163.036 %17,7 154.380 %15,0 143.324 %14,3
İSKİ 213.806 %23,2 259.813 %25,2 261.876 %26,1
Toplam 921.084 %100,0 1.030.751 %100,0 1.002.838 %100,0

Yapılan başvuruların %7,9’u şikâyet, %19,3’ü talep ve %72,8’i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Ekim ayına göre bilgi istemi başvuruları %4,7, şikâyet başvuruları %20,6 ve talep başvuruları %24,4 azaldı. Ekim ayında şikâyetler içindeki payı %82,2 olan Beyaz Masa (Genel), Kasım ayında %78,6’ya geriledi. Ekim ayında %44,4 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı ise Kasım ayında %42 olarak gerçekleşti.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Kasım BEYAZ MASA (GENEL) 412.193 57.529 74.520 544.242
İGDAŞ 135.572 6.891 20.573 163.036
İSKİ 122.541 8.727 82.538 213.806
Toplam 670.306 73.147 177.631 921.084
Ekim BEYAZ MASA (GENEL) 436.414 75.801 104.343 616.558
İGDAŞ 119.744 5.220 29.416 154.380
İSKİ 147.510 11.161 101.142 259.813
Toplam 703.668 92.182 234.901 1.030.751

İBB BEYAZ MASA(Genel) şikâyet başvuru sayısı 2019 Kasım ayına göre %38,9 azaldı.

BEYAZ MASA(Genel) başvuru sayıları geçen yılın Kasım ayına göre %12,8 arttı. Bilgi istemi başvuruları %33,4 artarken, şikâyet başvuruları %38,9 talep başvuruları ise %6 azaldı. 2019 Ocak-Kasım döneminde 5.002.737 olan başvuru sayısı 2020 Ocak-Kasım döneminde %16,6 artarak 5.834.813 oldu. Aynı dönemlere ait bilgi istemi başvuru sayısı %21 artarak 3.738.631, talep başvuruları %52,5 artarak 1.306.134 oldu. 2019 Ocak-Kasım dönemine göre şikâyet başvuru sayısı %25,2 azalarak 790.048 olarak gerçekleşti.

BEYAZ MASA(Genel) 2020 Kasım 2019 Kasım
Bilgi İstemi 412.193 308.891
Şikâyet 57.529 94.176
Talep 74.520 79.308
Toplam 544.242 482.375

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %98,6’sına, şikâyet başvurularının %4,3’üne, talep başvurularının ise %33,4’üne başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 8,8 gün, şikâyet başvurularında 2,8 gün, talep başvurularında ise 5,1 gün olarak tespit edildi.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşım ile kent ve toplum düzeni şikâyetleri ilk sıralarda yer aldı.

BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %51,8’i ulaşım, %31,4’ü kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %49,2 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Ekim ayında %40 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı Kasım ayında %42,2’ye yükseldi. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %40,8 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı %17,7 olarak gerçekleşti.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 112 22 43 177
Çevre Yönetimi 2.008 1.397 880 4.285
Genel Yönetim 7.251 1.329 1.818 10.398
İmar Yönetimi 226 272 509 1007
Kent ve Toplum Düzeni 47.005 18.061 10.994 76.060
Kültür Yönetimi 261 112 186 559
Sağlık Yönetimi 13.209 282 10.510 24.001
Sosyal Destek Hizmetleri 202.910 6.227 31.425 240.562
Ulaşım 132.733 29.815 18.129 180.677
Diğer 6478 12 26 6.516
Toplam 412.193 57.529 74.520 544.242

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “durak/güzergah ihlali” ve “otobüs gelmemesi” iken; bilgi isteminde “istanbulkart gıda”, “sosyal yardımlar” ve “otobüs anlık bilgi”; talep başvurularında ise “sosyal yardımlar”, “randevu” ve “eğitim”  sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Kasım ayında Fatih ve Kadıköy ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,7’si Fatih, %4,9’u Kadıköy ve %4,5’i Bahçelievler ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%7), Küçükçekmece(%4,7) ve Pendik(%4,6) ; talep başvurularında ise Esenyurt (%4,9), Fatih (%4,5) ve Küçükçekmece(%4,5) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Kadıköy ve Pendik ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Ümraniye, Pendik ve Üsküdar öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç, fatura ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve teminat listenin başında yer aldı.

 

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.