İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Eylül 2020

2020 yılının Ağustos ayında İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Temmuz ayına göre %3,4 artarak 891.489 oldu.

Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %15,4’ü İGDAŞ, %27,9’u İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %56,7 olarak kaydedildi.

  AĞUSTOS TEMMUZ HAZİRAN
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 505.004 %56,7 462.519 %53,7 494.868 %52,8
İGDAŞ 137.651 %15,4 151.228 %17,5 167.809 %17,9
İSKİ 248.834 %27,9 248.127 %28,8 274.385 %29,3
Toplam 891.489 %100,0 861.874 %100,0 937.062 %100,0

Yapılan 891.489 başvurunun %10,7’si şikâyet, %21,9’u talep ve %67,4’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Beyaz Masa (Genel) şikayetlerin sayısı 79.795, talep başvurularının sayısı 70.015 oldu. Temmuz ayında %16,7 olan Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı Ağustos ayında %15,8’e geriledi. Temmuz ayında %16,2 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı Ağustos ayında %13,9 olarak gerçekleşti.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Ağustos BEYAZ MASA (GENEL) 355.194 79.795 70.015 505.004
İGDAŞ 116.841 4.656 16.154 137.651
İSKİ 128.797 11.364 108.673 248.834
Toplam 600.832 95.815 194.842 891.489
Temmuz BEYAZ MASA (GENEL) 310.733 77.079 74.707 462.519
İGDAŞ 118.596 5.386 27.246 151.228
İSKİ 125.742 10.333 112.052 248.127
Toplam 555.071 92.798 214.005 861.874

Bilgi istemi başvurularının %97,6’sı, şikâyet başvurularının %4,9’u, talep başvurularının ise %24,3’ü başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 13,6 gün, şikayet başvurularında 4,2 gün, talep başvurularında ise 6,3 gün olarak tespit edildi. 

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %52,4’ü ulaşım, %31,9’u kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %44,7 ile ulaşım ilk sırayı aldı. Temmuz ayında %21,5 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı %11,7’ye geriledi. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %43,7 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı %4,2 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayına göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerin payında %9,1 artış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 7.880 azalışla 8.162 oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 97 25 7 129
Çevre Yönetimi 3.446 5.365 2.277 11.088
Genel Yönetim 6.129 1.984 2.236 10.349
İmar Yönetimi 142 330 221 693
Kent ve Toplum Düzeni 39.266 25.441 11.976 76.683
Kültür Yönetimi 333 192 162 687
Sağlık Yönetimi 16.955 460 18.241 35.656
Sosyal Destek Hizmetleri 129.464 4.044 8.162 141.670
Ulaşım 158.621 41.839 18.885 219.345
Diğer 741 115 7.848 8.704
Toplam 355.194 79.795 70.015 505.004

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “durak/güzergah ihlali” ve “kaba davranış” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”, “sosyal yardımlar” ve “istanbulkart gıda”; talep başvurularında ise “ilaçlama”, “sosyal yardım” ve “sefer sayıları” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Ağustos ayında Fatih ve Kadıköy ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,17’si Fatih, %4,99’u ise Kadıköy ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%7,07), Küçükçekmece(%4,68) ve Pendik (%4,55); talep başvurularında ise Silivri (%4,93), Ümraniye (%4,49) ve Esenyurt(%4,33) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Küçükçekmece ve Eyüpsultan ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Esenyurt, Pendik ve Silivri öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları, personel şikayeti ve teminat listenin başında yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.