İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Haziran 2021

İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Mayıs ayında 793.537 oldu.

Mayıs ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Nisan ayına göre %29,3 azalarak 793.537 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %11,9’u İGDAŞ, %29,3’ü İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %58,8 olarak kaydedildi.

  2021 Mayıs 2021 Nisan
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 466.430 %58,8 801.860 %71,5
İGDAŞ 94.595 %11,9 123.937 %11,0
İSKİ 232.512 %29,3 195.918 %17,5
Toplam 793.537 %100,0 1.121.715 %100,0

Mayıs ayında Beyaz Masa (Genel)’ya yapılan başvuru sayısı Nisan ayına göre %41,8 azaldı.

Mayıs ayında İSKİ’ye yapılan başvuru sayısı Nisan ayına göre %18,7 artarken, Beyaz Masa (Genel)’ya yapılan başvuru sayısı %41,8, İGDAŞ’a yapılan başvuru sayısı %23,7 azaldı. Geçen aya kıyasla talep başvuruları %3,7 artarken, bilgi istemi başvuruları %38,4 ve şikayet başvuruları %11,7 azaldı. Beyaz Masa’ya yapılan başvurularda bilgi istemi başvuruları %48,3, şikayet başvuruları %11,7, talep başvuruları ise %22,3 azaldı.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
2021 Mayıs BEYAZ MASA (GENEL) 329.023 71.673 65.734 466.430
İGDAŞ 82.489 4.016 8.090 94.595
İSKİ 107.143 8.916 116.453 232.512
Toplam 518.655 84.605 190.277 793.537
2021 Nisan BEYAZ MASA (GENEL) 636.115 81.149 84.596 801.860
İGDAŞ 106.017 6.055 11.865 123.937
İSKİ 100.244 8.606 87.068 195.918
Toplam 842.376 95.810 183.529 1.121.715

İGDAŞ ve İSKİ’ye yapılan başvurularda Esenyurt ilçesi öne çıktı.

Beyaz Masa’ya yapılan başvurularda Fatih (%5,9), Esenyurt (%5,6) ve Bahçelievler (%4,9) öne çıktı. İGDAŞ’a yapılan başvurularda Esenyurt (%8,0), Pendik (%5,2) ve Küçükçekmece (%4,7), İSKİ’ye yapılan başvurularda Esenyurt (%5,1), Fatih (%4,2) ve Küçükçekmece (%4,2) öne çıktı.

Şikayet başvurularında Esenyurt öne çıktı.

Bilgi istemi, şikayet ve taleplerden oluşan başvurularda, Bilgi isteminde Esenyurt (%6,3), Fatih (%5,3) ve Küçükçekmece(%4,5) öne çıkarken, şikayetlerde Esenyurt (%5,6), Fatih (%5,2) ve Küçükçekmece (%4,4), taleplerde Fatih(%4,4), Silivri (%4,3) ve Esenyurt (%4,2) öne çıktı.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %97,5’ine, şikâyet başvurularının %3,7’sine, talep başvurularının ise %25,6’sına başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 8,4 gün, şikayet başvurularında 3,7 gün, talep başvurularında ise 3,8 gün olarak tespit edildi.

Nisan ayına göre sosyal destek hizmetlerine yapılan başvurular %58,1 azaldı.

Nisan ayına göre afet yönetimine yapılan başvurular %55,7, çevre yönetimine yapılan başvurular %25,2, imar yönetimine yapılan başvurular %18,1 ve ulaşım ile ilgili yapılan başvurular %12 artarken, kent ve toplum düzenine %69,1, sosyal destek hizmetlerine yapılan başvurular %58,1, kültür yönetiminde %28,7, genel yönetime yapılan başvurular %8,8 ve sağlık yönetimine yapılan başvurular %1,1 azaldı.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 76 26 7 109
Çevre Yönetimi 6.107 6.721 2.223 15.051
Genel Yönetim 1.560 1.847 4.443 7.850
İmar Yönetimi 303 490 2.579 3.372
Kent ve Toplum Düzeni 51.956 12.052 14.513 78.521
Kültür Yönetimi 182 104 166 452
Sağlık Yönetimi 13.221 360 11.123 24.704
Sosyal Destek Hizmetleri 103.812 20.796 7.827 132.435
Ulaşım 151.806 29.277 22.853 203.936
Toplam 329.023 71.673 65.734 466.430

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “sosyal inceleme”, “istanbulkart gıda” ve “otobüs gelmemesi” iken; bilgi isteminde “sağlık destek hizmetleri”, “istanbulkart gıda” ve “sosyal yardım”; talep başvurularında ise “sosyal yardım”, “sefer sayıları” ve “randevu” sıralamada öne çıktı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.