İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Kasım 2020

İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Ekim ayında 1.030.751 oldu.

2020 yılının Ekim ayında İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Eylül ayına göre %2,8 artarak 1.030.751 oldu.Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %15’i İGDAŞ, %25,2’si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %59,8 olarak kaydedildi.

  EKİM EYLÜL AĞUSTOS
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 616.558 %59,8 597.638 %59,6 505.004 %56,7
İGDAŞ 154.380 %15,0 143.324 %14,3 137.651 %15,4
İSKİ 259.813 %25,2 261.876 %26,1 248.834 %27,9
Toplam 1.030.751 %100,0 1.002.838 %100,0 891.489 %100,0

Yapılan 1.030.751 başvurunun %8,9’u şikâyet, %22,8’i talep ve %68,3’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Eylül ayına göre bilgi istemi başvuruları %2,5, talep başvuruları %6,6 artarken şikayet başvuruları %4,2 azaldı. Beyaz Masa (Genel) bilgi istemi başvurularının sayısı 436.414, şikayetlerin sayısı 75.801, talep başvurularının sayısı 104.343 oldu. Eylül ayında %13,4 olan Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı Ekim ayında %12,3’e geriledi. Eylül ayında %14,1 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı Ekim ayında %16,9’a yükseldi.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Ekim BEYAZ MASA (GENEL) 436.414 75.801 104.343 616.558
İGDAŞ 119.744 5.220 29.416 154.380
İSKİ 147.510 11.161 101.142 259.813
Toplam 703.668 92.182 234.901 1.030.751
Eylül BEYAZ MASA (GENEL) 433.141 80.030 84.467 597.638
İGDAŞ 105.750 4.714 32.860 143.324
İSKİ 147.288 11.519 103.069 261.876
Toplam 686.179 96.263 220.396 1.002.838

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %98,2’sine, şikâyet başvurularının %3,5’ine, talep başvurularının ise %21,1’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 12,9 gün, şikayet başvurularında 4 gün, talep başvurularında ise 10,2 gün olarak tespit edildi.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %52,2’si ulaşım, %28,8’i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %44,6 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırayı aldı. Eylül ayında %24,4 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı Ekim ayında %40’a yükseldi. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %42,9 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı %17,8 olarak gerçekleşti.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 66 32 7 105
Çevre Yönetimi 3.202 4.034 2.129 9.365
Genel Yönetim 10.305 1.773 2.367 14.445
İmar Yönetimi 179 276 250 705
Kent ve Toplum Düzeni 40.940 21.842 18.873 81.655
Kültür Yönetimi 352 193 281 826
Sağlık Yönetimi 14.861 360 15.694 30.915
Sosyal Destek Hizmetleri 194.525 7.625 41.748 243.898
Ulaşım 155.387 39.554 22.919 217.860
Diğer 16597 112 75 16.784
Toplam 436.414 75.801 104.343 616.558

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “durak/güzergah ihlali” ve “kaba davranış” iken; bilgi isteminde “sosyal yardımlar”, “istanbulkart gıda” ve “otobüs anlık bilgi”; talep başvurularında ise “eğitim”, “sosyal yardımlar” ve “randevu” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Ekim ayında Fatih ve Kadıköy ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,4’ü Fatih, %4,9’u Kadıköy ve %4,5’i Üsküdar ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%6,8), Bahçelievler(%4,9) ve Küçükçekmece(%4,7); talep başvurularında ise Esenyurt (%5,4), Ümraniye (%4,8) ve Küçükçekmece(%4,8) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Ümraniye, Pendik ve Üsküdar öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve teminat listenin başında yer aldı.

 

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.