İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Mart 2021

İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Şubat ayında 1.171.007 oldu.

Şubat ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Ocak ayına göre %6,1 azalırken, 2020 Şubat ayına göre %30,1 artarak 1.171.007 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %13,2’si İGDAŞ, %17,2’si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %69,6 olarak kaydedildi.

  2021 Şubat 2021 Ocak 2020 Şubat
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 815.013 %69,6 823.023 %66,0 542.383 %60,3
İGDAŞ 154.892 %13,2 189.579 %15,2 170.070 %18,9
İSKİ 201.102 %17,2 233.953 %18,8 187.563 %20,8
Toplam 1.171.007 %100,0 1.246.555 %100,0 900.016 %100,0

2021 Şubat ayında Beyaz Masa (Genel)’ya yapılan başvuru sayısı 2020 Şubat ayına göre %50,3 arttı.

Yapılan 1.171.007 başvurunun %7,3’ü şikayet, %15,7’si talep ve %77’si ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti. Ocak ayına göre bilgi istemi başvuruları %7,7, talep başvuruları %4 azalırken şikayet başvuruları %10 arttı. Beyaz Masa’ya gelen toplam başvurular içinde 2020 Şubat ayında %16,3 olan Beyaz Masa(Genel) şikayetlerinin payı 2021 Şubat ayında %8,5’e geriledi. 2020 Şubat ayına göre şikayet başvuruları %14,3 azalırken, bilgi istemi başvuruları %44,2 ve talep başvuruları %5,1 arttı.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
2021 Şubat BEYAZ MASA (GENEL) 655.246 69.477 90.290 815.013
İGDAŞ 134.239 7.174 13.479 154.892
İSKİ 112.031 8.460 80.611 201.102
Toplam 901.516 85.111 184.380 1.171.007
2021 Ocak BEYAZ MASA (GENEL) 680.392 58.237 84.394 823.023
İGDAŞ 165.234 9.679 14.666 189.579
İSKİ 131.379 9.491 93.083 233.953
Toplam 977.005 77.407 192.143 1.246.555
2020 Şubat BEYAZ MASA (GENEL) 385.526 88.528 68.329 542.383
İGDAŞ 136.107 4.639 29.324 170.070
İSKİ 103.657 6.115 77.791 187.563
Toplam 625.290 99.282 175.444 900.016

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %99,3’üne, şikâyet başvurularının %5,9’una, talep başvurularının ise %41,8’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 7,1 gün, şikayet başvurularında 2,8 gün, talep başvurularında ise 4,4 gün olarak tespit edildi.

2020 Şubat ayına göre ulaşımla ilgili şikayetler %48,9 azalarak 32.566 oldu.

2020 Şubat ayında ulaşımla ilgili 63.762 şikayet başvurusu yapılırken 2021 Şubat ayında ulaşımla ilgili şikayetlerin sayısı %48,9 azalarak 32.566 oldu.2020 Şubat ayında talep başvuruları içindeki payı %14,7 olan sosyal destek hizmetleri 2021 Şubat ayında %19,2 paya sahip oldu. Beyaz Masa (Genel) ‘ya yapılan başvurularda kent ve toplum düzeni %40 ile en yüksek paya sahip faaliyet alanı oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 100 2.034 180 2.314
Çevre Yönetimi 2.808 4.504 1.722 9.034
Genel Yönetim 3.064 1.777 2.767 7.608
İmar Yönetimi 416 357 1.543 2.316
Kent ve Toplum Düzeni 271.923 16.895 37.496 326.314
Kültür Yönetimi 123 99 158 380
Sağlık Yönetimi 11.197 218 11.971 23.386
Sosyal Destek Hizmetleri 235.626 11.024 17.311 263.961
Ulaşım 125.537 32.566 17.129 175.232
Diğer 4.452 3 13 4.468
Toplam 655.246 69.477 90.290 815.013

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”, “kaba davranış” ve “durak/güzergah ihlali” iken; bilgi isteminde “sosyal destek hizmetleri ”, “istanbulkart gıda” ve “sosyal yardım”; talep başvurularında ise “sosyal destek hizmetleri”, “sosyal yardım” ve “randevu” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Şubat ayında Fatih ve Esenyurt ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,3’ü Fatih, %5,2’si Esenyurt ve %4,7’si Maltepe ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%6,6), Fatih(%5,3) ve Bahçelievler(%5,0); talep başvurularında ise Fatih(%5,4), Esenyurt(%4,4) ve Bahçelievler(%4,0) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Sancaktepe ve Pendik ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Esenyurt, Ümraniye ve Pendik öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, teminat ve fatura itiraz listenin başında yer aldı.

 

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.