İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Mayıs 2020

2020 yılının Mayıs ayında İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Nisan ayına göre %14,1 artarak 926.743 oldu.

Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %23,0’ü İGDAŞ, %20,7’si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %56,3 olarak kaydedildi. Beyaz Masa Genel başvuruları Nisan ayı seviyesindeyken, İGDAŞ ve İSKİ başvuruları artış gösterdi.

  MAYIS NİSAN MART
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 521.689 %56,3 525.350 %64,7 503.114 %65,8
İGDAŞ 213.222 %23,0 135.267 %16,7  80.284 %10,5
İSKİ 191.832 %20,7 151.586 %18,7 180.998 %23,7
Toplam 926.743 %100,0 812.203 %100 764.396 %100

Yapılan 926.743 başvurunun %8,0’i şikâyet, %37,2’si talep ve %54,8’i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

%14 seviyesinden Nisan ayında %7,7’ye gerileyen Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı Mayıs ayında %10’a yükseldi. Ocak ayında %16,3, Şubat ayında %12,6, Mart ayında %21,9, olarak gerçekleşen talep başvurularının payı Mayıs ayında %44,7 oran ile Nisan ayı seviyesinde gerçekleşti.

İGDAŞ alanında şikâyet başvuruları %7,3 ile ilk beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu alanda Mart ayında %23,7 ile en yüksek seviyede ölçülen talep başvurularının payı Mayıs ayında gerilemeye devam ederek %10,4 pay ile beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İSKİ alanında ise Mayıs ayında başvuru türlerinin payı bilgi istemi için %49,9, şikâyet için %3,4 ve talep için %46,7 olarak gerçekleşti.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
MAYIS BEYAZ MASA (GENEL) 236.425 52.229 233.035 521.689
İGDAŞ 175.490 15.506 22.226 213.222
İSKİ 95.737 6.444 89.651 191.832
Toplam 507.652 74.179 344.912 926.743
NİSAN BEYAZ MASA (GENEL) 239.814 40.325 245.211 525.350
İGDAŞ 111.380 5.910 17.977 135.267
İSKİ 73.486 9.122 68.978 151.586
Toplam 424.680 55.357 332.166 812.203
MART BEYAZ MASA (GENEL) 319.633 73.378 110.103 503.114
İGDAŞ 57.832 3.464 18.988 80.284
İSKİ 96.195 5.394 79.409 180.998
Toplam 473.660 82.236 208.500 764.396
ŞUBAT BEYAZ MASA (GENEL) 385.526 88.528 68.329 542.383
İGDAŞ 136.107 4.639 29.324 170.070
İSKİ 103.657 6.115 77.791 187.563
Toplam 625.290 99.282 175.444 900.016
OCAK BEYAZ MASA (GENEL) 352.350 84.154 84.944 521.448
İGDAŞ 136.145 7.821 28.390 172.356
İSKİ 113.862 7.010 85.513 206.385
Toplam 602.357 98.985 198.847 900.189

Mayıs ayında BEYAZ MASA’ya gelen başvuruların %84,7’si çözüme kavuşturulurken, %15,3’ünün çözüm süreci devam etmektedir.

BEYAZ MASA’ya gelen başvuruların bir kısmı anlık çözülürken, bir kısmı ise ilgili birimlere iletilmektedir. Birimlerden gelen geri dönüşler ve başvuru sahiplerine iletilen nihai duruma göre başvuruların bir kısmının çözüm süreci devam etmektedir. Bu şekilde olan başvuruların toplam başvuru içindeki payı Mayıs 2020’de %15,3 olarak tespit edildi.

Bilgi istemi başvurularının %96,7’sine, şikâyet başvurularının %6,3’üne, talep başvurularının ise %14,5’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 16,6 gün iken talep başvurularında ise 11,1 gün olarak tespit edildi.

Anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının %14,6’sı 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 5,4 gün oldu.

Şikâyet başvurularının %14,6’sı bir günde, %33,2’si 2-3 günde, %32,2’si 4-7 günde, %20,1’i ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

BEYAZ MASA’ya (Genel) gelen şikâyetlerin %34,5’i ulaşım, %27,5’i sosyal destek hizmetleri ile ilgili iken, bilgi isteminde %42,0 ile ulaşım ve talepte %80,0 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %24,3 olarak ölçüldü.

Nisan ayına göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerde %2,4 azalış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 21.722 azalışla 186.420 oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 40 33 45 118
Çevre Yönetimi 1.523 2.237 1.120 4.880
Genel Yönetim 915 1.177 2.620 4.712
İmar Yönetimi 121 239 180 540
Kent ve Toplum Düzeni 33.520 15.630 11.091 60.241
Kültür Yönetimi 213 151 272 636
Sağlık Yönetimi 14.805 398 9.633 24.836
Sosyal Destek Hizmetleri 86.022 14.359 186.420 286.801
Ulaşım 99.266 18.005 14.099 131.370
Diğer 0 0 7.555 7.555
Toplam 236.425 52.229 233.035 521.689

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “sosyal yardımlar”, “denetim” ve “durak/güzergâh ihlali” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”, “sosyal yardımlar” ve “askıda fatura”; talep başvurularında ise “sosyal yardımlar”, “erzak kolisi yardımı” ve “İstanbulkart Gıda” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Mayıs ayında Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,73’ü Esenyurt, %5,55’i ise Bahçelievler ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt (%6,61), Bahçelievler (%5,84) ve Fatih (%5,46); talep başvurularında ise Esenyurt (%10,95), Bağcılar (%5,17) ve Küçükçekmece (%5,15) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih (%7,03), Kadıköy (%5,64), Bahçelievler (%4,80), Ümraniye (%4,48) iken; sosyal desteklere ilişkin taleplerde ise Esenyurt (%12,60), Sultan gazi (%5,60), Küçükçekmece (%5,39), Bağcılar (%5,32) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

Taleplerde sosyal desteklerle ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken bilgi istemi konusunda ise sosyal yardımlar, askıda fatura ve anlık otobüs bilgisi ön plana çıktı.

Erkeklerde denetim, sosyal yardımlar ve güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluştururken kadınlarda sosyal yardım, denetim ve İstanbulkart Gıda şikâyetleri yoğunluk gösterdi.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, sosyal yardım ve askıda fatura; kadınlar ise sosyal yardım, anlık otobüs bilgisi ve askıda fatura ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan hem erkekler hem kadınlar erzak kolisi yardımı, sosyal yardım ve İstanbulkart Gıda konularında taleplerini iletti.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Ümraniye ve Pendik ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Pendik, Beşiktaş ve Sultangazi öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç, fatura ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları ve su kesintisi listenin başında yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.