İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Mayıs 2021

İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Nisan ayında 1.121.715 oldu.

Nisan ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Mart ayına göre %20 azalarak 1.121.715 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %11’i İGDAŞ, %17,5’i İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %71,5 olarak kaydedildi.

  2021 Nisan 2021 Mart
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 801.860 %71,5 791.046 %56,4
İGDAŞ 123.937 %11,0 162.453 %11,6
İSKİ 195.918 %17,5 449.426 %32,0
Toplam 1.121.715 %100,0 1.402.925 %100,0

Nisan ayında İSKİ’ye yapılan başvuru sayısı Mart ayına göre %56,4 azaldı.

Nisan ayında Beyaz Masa (GENEL)’e yapılan başvuru sayısı Mart ayına göre %1,4 artarken, İSKİ’ye yapılan başvuru sayısı %56,4, İGDAŞ’a yapılan başvuru sayısı %23,7 azaldı. İBB Beyaz Masa yapılan başvurular geçen aya kıyasla talep başvuruları %38,5, bilgi istemi başvuruları %15,2 ve şikayet başvuruları %14,3 azaldı. Beyaz Masa’ya yapılan başvurularda bilgi istemi başvuruları %4,9 artarken, şikayet başvuruları %4,5, talep başvuruları %15,3 azaldı.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
2021 Nisan BEYAZ MASA (GENEL) 636.115 81.149 84.596 801.860
İGDAŞ 106.017 6.055 11.865 123.937
İSKİ 100.244 8.606 87.068 195.918
Toplam 842.376 95.810 183.529 1.121.715
2021 Mart BEYAZ MASA (GENEL) 606.186 85.006 99.854 791.046
İGDAŞ 139.103 7.833 15.517 162.453
İSKİ 247.664 18.954 182.808 449.426
Toplam 992.953 111.793 298.179 1.402.925

Beyaz Masa, İSKİ ve İGDAŞ’a yapılan başvurularda Esenyurt ilçesi öne çıktı.

Beyaz Masa’ya yapılan başvurularda Esenyurt (%6,11), Fatih (%6,05) ve Bahçelievler (%5,66) öne çıktı. İGDAŞ’a yapılan başvurularda Esenyurt (%7,89), Pendik (%5,19) ve Ümraniye (%4,67), İSKİ’ye yapılan başvurularda Esenyurt (%4,82), Fatih (%4,74) ve Küçükçekmece (%4,28) öne çıktı.

Talep başvurularına Bahçelievler öne çıktı.

Bilgi istemi, şikayet ve taleplerden oluşan başvurularda, Bilgi isteminde Esenyurt (%6,5), Fatih (%5,6) ve Bahçelievler (%5,1) öne çıkarken, şikayetlerde Esenyurt (%5,6), Fatih (%5,0) ve Bahçelievler (%4,3), taleplerde Bahçelievler (%5,3), Fatih (%5,0) ve Esenyurt (%4,1) öne çıktı.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %99,3’üne, şikâyet başvurularının %4,1’ine, talep başvurularının ise %39,9’une başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 8,3 gün, şikayet başvurularında 3,3 gün, talep başvurularında ise 3,1 gün olarak tespit edildi.

Mart ayına göre sosyal destek hizmetlerine yapılan başvurular %44,5 artarak 316.417 oldu.

Mart ayına göre sosyal destek hizmetlerine yapılan başvurular %44,5, çevre yönetimine yapılan başvurular %4,2, genel yönetime yapılan başvurular %0,2 artarken, kültür yönetiminde bir değişiklik kaydedilmedi. Ulaşım ile ilgili başvurular %1,9, sağlık yönetimine yapılan başvurular %5,5, imar yönetimine %11,6, kent ve toplum düzenine %24,2 ve afet yönetimine yapılan başvurular %68,2 azaldı.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 53 15 2 70
Çevre Yönetimi 5.184 4.907 1.929 12.020
Genel Yönetim 1.942 1.969 4.692 8.603
İmar Yönetimi 388 391 2.075 2.854
Kent ve Toplum Düzeni 208.804 15.461 29.924 254.189
Kültür Yönetimi 315 102 217 634
Sağlık Yönetimi 13.281 268 11.439 24.988
Sosyal Destek Hizmetleri 283.037 21.771 11.609 316.417
Ulaşım 123.111 36.265 22.709 182.085
Toplam 636.115 81.149 84.596 801.860

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “istanbulkart gıda”, “otobüs gelmemesi” ve “kaba davranış” iken; bilgi isteminde “sağlık destek hizmetleri”, “istanbulkart gıda” ve “sosyal yardım”; talep başvurularında ise “sağlıkl destek hizmetleri”, “sosyal yardım” ve “randevu” sıralamada öne çıktı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.