İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Nisan 2021

İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Mart ayında 1.402.925 oldu.

Mart ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Şubat ayına göre %19,8 artarken, 2020 Mart ayına göre %83,5 artarak 1.402.925 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %11,6’sı İGDAŞ, %32’si İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %56,4 olarak kaydedildi.

  2021 Mart 2021 Şubat 2020 Mart
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 791.046 %56,4 815.013 %69,6 503.114 %65,8
İGDAŞ 162.453 %11,6 154.892 %13,2 80.284 %10,5
İSKİ 449.426 %32,0 201.102 %17,2 180.998 %23,7
Toplam 1.402.925 %100,0 1.171.007 %100,0 764.396 %100,0

2021 Mart ayında Beyaz Masa (Genel)’ya yapılan başvuru sayısı 2020 Mart ayına göre %57,2 arttı.

Yapılan 1.402.925 başvurunun %8’i şikayet, %21,3’ü talep ve %70,8’i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti. Şubat ayına göre bilgi istemi başvuruları %10,1, şikayet başvuruları %31,3 talep başvuruları %61,7 arttı. Beyaz Masa(Genel) şikayetlerinin payı 2021 Mart ayında %10,7 oldu.2020 Mart ayına göre bilgi istemi başvuruları %109,6, şikayet başvuruları %35,9 ve talep başvuruları %43 arttı.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
2021 Mart BEYAZ MASA (GENEL) 606.186 85.006 99.854 791.046
İGDAŞ 139.103 7.833 15.517 162.453
İSKİ 247.664 18.954 182.808 449.426
Toplam 992.953 111.793 298.179 1.402.925
2021 Şubat BEYAZ MASA (GENEL) 655.246 69.477 90.290 815.013
İGDAŞ 134.239 7.174 13.479 154.892
İSKİ 112.031 8.460 80.611 201.102
Toplam 901.516 85.111 184.380 1.171.007
2020 Mart BEYAZ MASA (GENEL) 319.633 73.378 110.103 503.114
İGDAŞ 57.832 3.464 18.988 80.284
İSKİ 96.195 5.394 79.409 180.998
Toplam 473.660 82.236 208.500 764.396

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %76,1’ine, şikâyet başvurularının %0,4’üne, talep başvurularının ise %5,5’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 7,8 gün, şikayet başvurularında 3,5 gün, talep başvurularında ise 3,4 gün olarak tespit edildi.

Bir önceki yılın Mart ayına göre ulaşımla ilgili şikayetler %10 azalarak 40.634 oldu.

2020 Mart ayında ulaşımla ilgili 45.147 şikayet başvurusu yapılırken 2021 Mart ayında ulaşımla ilgili şikayetlerin sayısı %10 azalarak 40.634 oldu.2020 Mart ayında talep başvuruları içindeki payı %48,9 olan sosyal destek hizmetlerinin 2021 Mart ayındaki talep başvuruları içindeki payı %8,6’ya geriledi. Beyaz Masa (Genel) ‘ya yapılan başvurularda kent ve toplum düzeni %42,4 ile en yüksek paya sahip faaliyet alanı oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 54 141 25 220
Çevre Yönetimi 4.001 5.386 2.146 11.533
Genel Yönetim 2.107 1.868 4.609 8.584
İmar Yönetimi 411 413 2.406 3.230
Kent ve Toplum Düzeni 280.753 16.902 37.772 335.427
Kültür Yönetimi 258 118 258 634
Sağlık Yönetimi 10.608 298 15.546 26.452
Sosyal Destek Hizmetleri 191.122 19.246 8.637 219.005
Ulaşım 116.515 40.634 28.455 185.604
Diğer 357 357
Toplam 606.186 85.006 99.854 791.046

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”, “kaba davranış” ve “durak/güzergah ihlali” iken; bilgi isteminde “sosyal destek hizmetleri ”, “istanbulkart gıda” ve “sosyal yardım”; talep başvurularında ise “sosyal destek hizmetleri”, “randevu” ve “sefer sayıları” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Mart ayında Esenyurt ve Fatih ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,8’i Esenyurt, %5,4’ü Fatih ve %4,6’sı Bahçelievler ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Fatih(%6,5), Esenyurt(%6,1) ve Bahçelievler(%5,2); talep başvurularında ise Bahçelievler(%6,6), Fatih(%4,2) ve Esenyurt(%4,1) ilk sıralarda yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.