İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Ocak 2020

2020 yılının Ocak ayında İBB BEYAZ MASA’ya 900.189 başvuru yapıldı.

Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %19,1’i İGDAŞ, %22,9’u İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %57,9 olarak kaydedildi.

Yapılan 900.189 başvurunun %11’i şikâyet, %22,1’i talep ve %66,9’u ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Ocak 2020’de BEYAZ MASA (Genel) alanında yapılan başvuruların 84.154’ü şikâyet iken, İGDAŞ için 7.821, İSKİ için ise 7.010 şikâyet olduğu görüldü.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

Beyaz Masaya (Genel) gelen şikâyetlerin %73,3’ü ulaşım, %11,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde ulaşım, talep başlığında ise sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı. Beyaz Masa (Genel) kapsamında yapılan şikayetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikayetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı 62,3 olmaktadır.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikayet Talep Toplam
Afet Yönetimi 1.212 286 134 1.632
Çevre Yönetimi 5.245 2.368 1.827 9.440
Genel Yönetim 29.350 2.543 7.452 39.345
İmar Yönetimi 260 364 154 778
Kent ve Toplum Düzeni 12.524 9.750 5.137 27.411
Kültür Yönetimi 468 275 299 1.042
Sağlık Yönetimi 18.659 1.609 14.020 34.288
Sosyal Destek Hizmetleri 80.844 1.425 27.192 109.461
Ulaşım 197.035 61.645 26.241 284.921
Diğer 6.753 3.889 2.488 13.130
Toplam 352.350 84.154 84.944 521.448

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar ‘otobüs gelmemesi’, ‘kaba davranış’ ve ‘durak/güzergah ihlali’ iken; bilgi isteminde ‘anlık otobüs bilgisi’, ‘İstanbulkart Gıda’ ve ‘İstanbul Halk Süt’; talep başvurularında ise ‘randevu talebi’, ‘İstanbul Halk Süt’ ve ‘toplu taşıma seferlerinin arttırılması’ sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Kadıköy ve Fatih ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %6,50’si Kadıköy, %6,48’i ise Fatih ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt (%6,18) ve Fatih (%5,42); talep başvurularında ise Esenyurt (%5,62) ve Küçükçekmece (%4,98) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Kadıköy (%7,62), Fatih (%6,70), Şişli (%4,71), Bahçelievler (%4,65) iken; kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Fatih (%8,03), Bahçelievler (%6,01), Kadıköy (%5,58), Küçükçekmece (%5,23) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

 Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise erkekler ulaşım; kadınlar sosyal destek hizmetleri üzerinde taleplerini iletti.

BEYAZ MASA’ya yapılan başvuruların %54’ü erkekler, %46’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

Erkekler ve kadınlarda otobüs gelmemesi, kaba davranış ve durak/güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart Gıda; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve sokakta kalan vatandaşlar için talepte bulunurken; kadınlar ise randevu talebi, İstanbul Halk Süt ve İstanbulkart Gıda hususlarında taleplerini iletti.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Eyüpsultan, Esenyurt ve Arnavutköy ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt öne çıktı.

İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç ve faturaya yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarım ve su arıza/kesintileri listenin başında yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 931 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.