İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Ocak 2021

2020 yılında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı 11.089.292 oldu.

2020 yılında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruların %58,8’i Beyaz Masa (Genel), %24’ü İSKİ ve %17,2’si İGDAŞ olarak gerçekleşti. Yapılan başvuruların %65,3’ü bilgi istemi, %25,3’ü talep ve %9,4’ü şikayet şeklinde oldu.

Kurumlar Bilgi İstemi Şikayet Talep Toplam
BEYAZ MASA (GENEL) 4.289.107 846.138 1.390.056 6.525.301
İGDAŞ 1.530.367 85.485 289.438 1.905.290
İSKİ 1.423.144 107.148 1.128.409 2.658.701
Toplam 7.242.618 1.038.771 2.807.903 11.089.292

2020 yılının Aralık ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Kasım ayına göre %23,8 artarak 1.140.647 oldu.

2020 yılının Aralık ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Kasım ayına göre %23,8 artarak 1.140.647 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların  %19’u İGDAŞ, %20,5’i İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %60,5 olarak kaydedildi.

  ARALIK KASIM EKİM
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 690.488 60,5% 544.242 %59,1 616.558 %59,8
İGDAŞ 216.663 19,0% 163.036 %17,7 154.380 %15,0
İSKİ 233.496 20,5% 213.806 %23,2 259.813 %25,2
Toplam 1.140.647 %100,0 921.084 %100,0 1.030.751 %100,0

İBB BEYAZ MASA(Genel) başvuru sayısı 2019 yılına göre %19,5 arttı.

BEYAZ MASA (Genel) başvuru sayıları geçen yılın Aralık ayına göre %50,9 arttı. Bilgi istemi başvuruları %85,5, talep başvuruları %15,5 artarken şikayet başvuruları %36,3 azaldı. 2019 yılında 5.460.210 olan başvuru sayısı 2020 yılında %19,5 artarak 6.525.301 oldu. 2020 yılında talep başvuruları %49,6 artarak 1.390.056, bilgi istemi başvuruları %26,6 artarak 4.289.107 olurken şikayet başvuruları %26 azalarak 846.138 oldu.

BEYAZ MASA(Genel) 2020  2019
Bilgi İstemi 4.289.107 3.387.321
Şikâyet 846.138 1.143.975
Talep 1.390.056 928.914
Toplam 6.525.301 5.460.210

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %98,9’una, şikâyet başvurularının %4,4’üne, talep başvurularının ise %25,1’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 6,6 gün, şikâyet başvurularında 2,6 gün, talep başvurularında ise 3,8 gün olarak tespit edildi.

2020 yılında BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşım ile kent ve toplum düzeni şikâyetleri ilk sıralarda yer aldı.

2020 yılında BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %54,5’i ulaşım, %25,2’si kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %40,4 ile ulaşım ve %39 ile sosyal destek hizmetleri ilk sıraları aldı. Talep başvurularında ise %52,2 ile sosyal destek hizmetleri ilk sırada yer aldı. Kasım ayında %42,2 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı Aralık ayında %47,6’ya yükseldi.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 2.709 965 669 4.343
Çevre Yönetimi 44.371 45.487 26.009 115.867
Genel Yönetim 130.524 24.271 33.964 188.759
İmar Yönetimi 3.086 4.046 3.659 10.791
Kent ve Toplum Düzeni 414.230 213.288 113.120 740.638
Kültür Yönetimi 7.153 2.927 3.711 13.791
Sağlık Yönetimi 211.224 7.489 164.696 383.409
Sosyal Destek Hizmetleri 1.674.102 69.780 726.080 2.469.962
Ulaşım 1.733.056 461.484 238.201 2.432.741
Diğer 68.652 16.401 79.947 165.000
Toplam 4.289.107 846.138 1.390.056 6.525.301

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”, “denetim” ve “kaba davranış” iken; bilgi isteminde “istanbulkart gıda”, “sosyal yardımlar” ve “otobüs anlık bilgi”; talep başvurularında ise “sosyal yardımlar”, “İstanbulkart gıda” ve “randevu”  sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Aralık ayında Fatih ve Kadıköy ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5’i Fatih, %4,8’i Kadıköy ve %4,7’si Esenyurt ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%6,9), Bağcılar(%5,2) ve Küçükçekmece(%4,6) ; talep başvurularında ise Esenyurt (%5,5), Fatih (%4,3) ve Ümraniye(%4,3) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Sancaktepe, Esenyurt ve Pendik ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Kadıköy, Bağcılar ve Üsküdar öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç, fatura ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, teminat ve su kesintisi listenin başında yer aldı.

 

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.