İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Şubat 2020

 2020 yılının Şubat ayında İBB BEYAZ MASA’ya 900.016 başvuru yapıldı.

 Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %18,9’u İGDAŞ, %20,8’i İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %60,3 olarak kaydedildi.

Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 542.383 %60,3
İGDAŞ 170.070 %18,9
İSKİ 187.563 %20,8
TOPLAM 900.016 %100,0

Yapılan 900.016 başvurunun %11’i şikâyet, %19,5’i talep ve %69,5’i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Şubat 2020’de BEYAZ MASA (Genel) alanında yapılan başvuruların 88.528’i şikâyet iken, İGDAŞ için 4.639, İSKİ için ise 6.115 şikâyet olduğu görüldü. Ocak ayına göre bakıldığında İGDAŞ ve İSKİ için yapılan şikâyetlerde azalma gözlenirken, bu iki kurum dışında kalan şikâyetlerde artış olduğu tespit edildi.

Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
BEYAZ MASA (GENEL) 385.526 88.528 68.329 542.383
İGDAŞ 136.107 4.639 29.324 170.070
İSKİ 103.657 6.115 77.791 187.563
TOPLAM 625.290 99.282 175.444 900.016

Şubat ayında BEYAZ MASA’ya gelen başvuruların %93,8’i çözüme kavuşturulurken, %6,2’sinin çözüm süreci devam etmektedir.

BEYAZ MASA’ya gelen başvuruların bir kısmı anlık çözülürken, bir kısmı ise ilgili birimlere iletilmektedir. Birimlerden gelen geri dönüşler ve başvuru sahiplerine iletilen nihai duruma göre başvuruların bir kısmının çözüm süreci devam etmektedir. Bu şekilde olan başvuruların toplam başvuru içindeki payı Şubat 2020’de %6,2 olarak tespit edilmiştir.

Bilgi istemi başvurularının %97,1’ine, şikâyet başvurularının %7’sine talep başvurularının ise %20,7’sine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 3,1 gün iken talep başvurularında ise 2,9 gün olarak tespit edildi.

Anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının %33,7’si 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 2,9 gün oldu.

Şikâyet başvurularının %33,7’i bir günde, %35,3’ü 2-3 günde, %23,4’ü 4-7 günde, %7,6’sı ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %72’si ulaşım, %12,1’i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %53,2 ve talep başlığında %40,2 ile ulaşım ilk sırada yer aldı. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %64,2 olmaktadır.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 611 324 1.151 1.151
Çevre Yönetimi 4.904 4.008 3.072 11.984
Genel Yönetim 22.078 4.191 3.037 29.306
İmar Yönetimi 487 516 936 1.939
Kent ve Toplum Düzeni 19.422 10.683 4.332 34.437
Kültür Yönetimi 2.461 793 748 4.002
Sağlık Yönetimi 17.463 950 14.349 32.762
Sosyal Destek Hizmetleri 107.530 1.729 10.031 119.290
Ulaşım 205.234 63.762 27.492 296.488
Diğer 5.336 1.572 4.116 11.024
TOPLAM 385.526 88.528 68.329 542.383

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “kaba davranış”, “durak/güzergâh ihlali” ve “otobüs gelmemesi” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”, “İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt”; talep başvurularında ise “randevu (PDM-Psikolojik Danışma Merkezi) talebi”, “toplu taşıma seferlerinin arttırılması” ve “sosyal yardım” sıralamada öne çıktı.

 Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Ocak ayında olduğu gibi Fatih ve Kadıköy ilçelerinin yine en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %6,44’ü Fatih, %6,13’ü ise Kadıköy ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt (%6,05) ve Fatih (%5,34); talep başvurularında ise Esenyurt (%5,05) ve Fatih (%4,98) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih (%6,90), Kadıköy (%6,73), Bahçelievler (%5,06), Şişli (%4,56) iken; kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Fatih (%7,23), Kadıköy (%6,57), Bahçelievler (%5,95), Üsküdar (%5,07) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise erkekler ulaşım; kadınlar sağlık destek hizmetlerine (Psikolojik Danışma Merkezleri-PDM) yönelik taleplerini iletti.

Erkekler ve kadınlarda kaba davranış, otobüs gelmemesi ve durak/güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart alımı; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve PDM (Psikolojik Danışma Merkezi) hizmetleri için talepte bulunurken; kadınlar ise PDM randevu talebi, otobüs seferlerinin arttırılması ve sosyal yardımlar hususlarında taleplerini iletti.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Küçükçekmece ve Eyüpsultan ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Küçükçekmece, Ümraniye ve Pendik öne çıktı.

 Ocak ayına benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları sayaç ve faturaya yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarım ve su arıza/kesintileri listenin başında yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 898 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.