İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Şubat 2021

İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı Ocak ayında 1.246.555 oldu.

2021 yılının Ocak ayında İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuru sayısı 2020 Aralık ayına göre %9,3, 2020 Ocak ayına göre ise %38,5 artarak 1.246.555 oldu. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %15,2’si İGDAŞ, %18,8’i İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %66 olarak kaydedildi.

  2021 Ocak 2020 Aralık 2020 Ocak
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 823.023 %66,0 690.488 %60,5 521.448 %57,9
İGDAŞ 189.579 %15,2 216.663 %19,0 172.356 %19,1
İSKİ 233.953 %18,8 233.496 %20,5 206.385 %22,9
Toplam 1.246.555 %100,0 1.140.647 %100,0 900.189 %100,0

2021 Ocak ayında Beyaz Masa (Genel)’ya yapılan başvuru sayısı 2020 Ocak ayına göre %57,8 arttı.

Yapılan 1.246.555 başvurunun %6,2’si şikayet, %15,4’ü talep ve %78,4’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti. 2020 Aralık ayına göre bilgi istemi başvuruları %11,3, talep başvuruları %3,9 artarken şikayet başvuruları %0,7 azaldı. 2020 Ocak ayında %16,1 olan Beyaz Masa(Genel) şikayetlerinin payı 2021 Ocak ayında %7,1’e geriledi. 2020 Ocak ayına göre şikayet başvuruları %21,8 ve talep başvuruları %3,4 azalırken, bilgi istemi başvuruları %62,2 arttı.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
2021 Ocak BEYAZ MASA (GENEL) 680.392 58.237 84.394 823.023
İGDAŞ 165.234 9.679 14.666 189.579
İSKİ 131.379 9.491 93.083 233.953
Toplam 977.005 77.407 192.143 1.246.555
2020 Aralık BEYAZ MASA (GENEL) 550.476 56.090 83.922 690.488
İGDAŞ 187.879 10.576 18.208 216.663
İSKİ 139.497 11.281 82.718 233.496
Toplam 877.852 77.947 184.848 1.140.647
2020 Ocak BEYAZ MASA (GENEL) 352.350 84.154 84.944 521.448
İGDAŞ 136.145 7.821 28.390 172.356
İSKİ 113.862 7.010 85.513 206.385
Toplam 602.357 98.985 198.847 900.189

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında bilgi istemi başvurularının %99,4’üne, şikâyet başvurularının %5,6’sına, talep başvurularının ise %27,8’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 7,9 gün, şikayet başvurularında 2,8 gün, talep başvurularında ise 4,3 gün olarak tespit edildi.

2020 Ocak ayına göre ulaşımla ilgili şikayetler %51,5 azalarak 29.921 oldu.

2020 Ocak ayında ulaşımla ilgili 61.645 şikayet başvurusu yapılırken 2021 Ocak ayında ulaşımla ilgili şikayetlerin sayısı %51,5 azalarak 29.921 oldu.2020 Ocak ayında talep başvuruları içindeki payı %32 olan sosyal destek hizmetleri 2021 Ocak ayında %49,9 paya sahip oldu. Beyaz Masa (Genel) ‘ya yapılan başvurularda sosyal destek hizmetleri %65,1 ile en yüksek paya sahip faaliyet alanı oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 79 1.085 96 1.260
Çevre Yönetimi 2.872 3.013 1.499 7.384
Genel Yönetim 3.377 1.316 2.360 7.053
İmar Yönetimi 334 315 713 1.362
Kent ve Toplum Düzeni 38.368 12.292 9.809 60.469
Kültür Yönetimi 133 75 130 338
Sağlık Yönetimi 10.020 208 10.441 20.669
Sosyal Destek Hizmetleri 483.694 10.007 42.123 535.824
Ulaşım 136.760 29.921 17.203 183.884
Diğer 4.755 5 20 4.780
Toplam 680.392 58.237 84.394 823.023

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”, “sağlık destek hizmetleri” ve “kaba davranış” iken; bilgi isteminde “sosyal destek hizmetleri ”, “istanbulkart gıda” ve “sosyal yardım”; talep başvurularında ise “sosyal yardım”, “randevu” ve “sosyal destek hizmetleri” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Ocak ayında Fatih ve Esenyurt ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,6’sı Fatih, %4,7’si Esenyurt ve %4,6’sı Ümraniye ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Esenyurt(%6,7), Bahçelievler(%4,7) ve Ümraniye(%4,6); talep başvurularında ise Esenyurt (%5,2), Fatih (%4,8) ve Bahçelievler(%4,0) ilk sıralarda yer aldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Pendik ve Sancaktepe ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Esenyurt, Ümraniye ve Üsküdar öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, teminat ve başvuru şikayetleri listenin başında yer aldı.

 

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.