İBB BEYAZ MASA İstatistik Bülteni, Temmuz 2020

2020 yılının Temmuz ayında İBB BEYAZ Masa’ya yapılan başvuru sayısı Haziran ayına göre %8 azalarak 861.874 oldu.

Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların %17,5’i İGDAŞ, %28,8’i İSKİ ile ilgiliyken, bu iki kurum dışında kalan başvuruların oranı %53,7 olarak kaydedildi.

  TEMMUZ HAZİRAN MAYIS
Kurumlar Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde Başvuru Sayısı Yüzde
BEYAZ MASA (GENEL) 462.519 %53,7 494.868 %52,8 521.689 %56,3
İGDAŞ 151.228 %17,5 167.809 %17,9 213.222 %23,0
İSKİ 248.127 %28,8 274.385 %29,3 191.832 %20,7
Toplam 861.874 %100,0 937.062 %100,0 926.743 %100,0

Yapılan 861.874 başvurunun %10,8’i şikâyet, %24,8’i talep ve %64,4’ü ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Haziran ayında %16,4 olan Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı Temmuz ayında %16,7’e yükseldi. Haziran ayında %31,6 seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı Temmuz ayında %16,2 olarak gerçekleşti.

İGDAŞ alanında şikâyet başvuruları %3,6 ile Haziran ayına göre azaldı. Haziran ayında %16,7 olan talep başvurularının payı, Temmuz ayında %18’e yükseldi.

İSKİ alanında ise Temmuz ayında başvuru türlerinin payı bilgi istemi için %50,7, şikâyet için %4,2 ve talep için %45,2 olarak gerçekleşti.

Ay Kurumlar Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Temmuz BEYAZ MASA (GENEL) 310.733 77.079 74.707 462.519
İGDAŞ 118.596 5.386 27.246 151.228
İSKİ 125.742 10.333 112.052 248.127
Toplam 555.071 92.798 214.005 861.874
Haziran BEYAZ MASA (GENEL) 257.208 81.200 156.460 494.868
İGDAŞ 129.031 10.702 28.076 167.809
İSKİ 128.832 8.678 136.875 274.385
Toplam 515.071 100.580 321.411 937.062
Mayıs BEYAZ MASA (GENEL) 236.425 52.229 233.035 521.689
İGDAŞ 175.490 15.506 22.226 213.222
İSKİ 95.737 6.444 89.651 191.832
Toplam 507.652 74.179 344.912 926.743
Nisan BEYAZ MASA (GENEL) 239.814 40.325 245.211 525.350
İGDAŞ 111.380 5.910 17.977 135.267
İSKİ 73.486 9.122 68.978 151.586
Toplam 424.680 55.357 332.166 812.203
Mart BEYAZ MASA (GENEL) 319.633 73.378 110.103 503.114
İGDAŞ 57.832 3.464 18.988 80.284
İSKİ 96.195 5.394 79.409 180.998
Toplam 473.660 82.236 208.500 764.396
Şubat BEYAZ MASA (GENEL) 385.526 88.528 68.329 542.383
İGDAŞ 136.107 4.639 29.324 170.070
İSKİ 103.657 6.115 77.791 187.563
Toplam 625.290 99.282 175.444 900.016
Ocak BEYAZ MASA (GENEL) 352.350 84.154 84.944 521.448
İGDAŞ 136.145 7.821 28.390 172.356
İSKİ 113.862 7.010 85.513 206.385
Toplam 602.357 98.985 198.847 900.189

Bilgi istemi başvurularının %97,2’sine, şikâyet başvurularının %5,1’ine, talep başvurularının ise %15,8’ine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 9,8 gün, talep başvurularında ise 6,6 gün olarak tespit edildi.

Anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının %28,3’ü 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 3,6 gün oldu.

Şikâyet başvurularının %28,3’ü bir günde, %40,7’si 2-3 günde, %19,8’i 4-7 günde, %11,2’si ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.

BEYAZ MASA (Genel) kapsamında ulaşımla ilgili olan şikâyetler ilk sırada yer aldı.

BEYAZ MASAYA (Genel) gelen şikâyetlerin %49,7’si ulaşım, %32,3’ü kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde %43,3 ile ulaşım ilk sırayı aldı. Haziran ayında %52,7 paya sahip sosyal destek hizmetleri konulu taleplerin payı %21,5’e geriledi. BEYAZ MASA (Genel) kapsamında yapılan şikâyetler, İGDAŞ ve İSKİ’ye gelen şikâyetlerle birlikte değerlendirildiğinde ulaşımın toplam payı %41,3 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı %7,5 olarak gerçekleşti.

Haziran ayına göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerin payında %10,7 artış göze çarparken, sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 66.381 azalışla 16.042 oldu.

Başvuru Faaliyet Alanı Bilgi İstemi Şikâyet Talep Toplam
Afet Yönetimi 74 31 50 155
Çevre Yönetimi 3.754 5.814 2.365 11.933
Genel Yönetim 8.617 2.053 1.929 12.599
İmar Yönetimi 202 450 242 894
Kent ve Toplum Düzeni 42.398 24.933 10.541 77.872
Kültür Yönetimi 198 169 260 627
Sağlık Yönetimi 19.849 422 17.095 37.366
Sosyal Destek Hizmetleri 100.300 3.864 16.042 120.206
Ulaşım 134.445 38.333 18.764 191.542
Diğer 896 1.010 7.419 9.325
Toplam 310.733 77.079 74.707 462.519

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “denetim”, “durak/güzergah ihlali” ve “salgın tedbirleri” iken; bilgi isteminde “anlık otobüs bilgisi”, “sosyal yardımlar” ve “istanbulkart gıda”; talep başvurularında ise “ilaçlama”, “sosyal yardım” ve “sefer sayıları” sıralamada öne çıktı.

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Temmuz ayında Esenyurt ve Pendik  ilçelerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

Toplam şikâyetlerin %5,16’sı Esenyurt, %3,9’u ise Pendik ilçeleri ile ilgiliyken; bilgi isteminde Fatih(%4,29), Kadıköy(%4) ve Bahçelievler (%3,6); talep başvurularında ise Küçükçekmece (%5,72), Fatih (%5,68) ve Silivri(%5,31) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Fatih (%6,61), Kadıköy (%5,95), Bahçelievler (%4,87), Başakşehir (%4,49) iken; sosyal desteklere ilişkin taleplerde ise Esenyurt (%6,83), Kadıköy (%5,15), Küçükçekmece (%4,87), Sultangazi (%4,68) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

Şikâyetlerde denetim, ve durak/güzergah ihlali konuları hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada gelirken, bilgi isteminde erkeklerde anlık otobüs bilgisi kadınlarda sosyal yardım ön plana çıktı.

Erkeklerde ilaçlama, sosyal yardımlar ve sefer sayıları başlıca talep konularını oluştururken, kadınlarda ilaçlama, sosyal yardımlar ve İstanbulkart Gıda talepleri yoğunluk gösterdi.

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi ilk sıralarda iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Silivri, Ümraniye ve Pendik öne çıktı.

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personellere yönelik iken, İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları, fatura itiraz ve personel şikayeti listenin başında yer aldı.

Metodoloji:

İBB BEYAZ MASA’ya yapılan başvurular, başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımlarında incelenmiş olup, 748 alt konu üzerinden analiz süreci tamamlanmıştır. Her ay yayınlanacak olan bu bültenin verileri ve harita görselleri ekte sunulmuştur. Başvuru sayısı ile ilçe nüfusları ilişkilendirilmemiştir.