İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELEDE KÜLTÜR-SANATIN ROLÜ: COP26 Ardından Ekolojik ve Sürdürülebilir Dönüşüm

16-17-18 Aralık 2021

16, 17, 18 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul Planlama Ajansı ve İBB Kültür Daire Başkanlığı iş birliğinde İPA Florya Kampüsü’nde üç gün sürecek olan “İklim Krizi ile Mücadelede Kültür Sanatın Rolü: COP26 Ardından Ekolojik ve Sürdürülebilir Dönüşüm” Çalıştayı; İstanbul’da kültür sanat alanı ile birlikte, kültür sanat etkinliklerinin karbon ayak izini düşürmek ve kültür sanatın iklim değişikliği ile mücadelede nasıl bir rol oynayabileceğini tartışmaya açmak ve yapılabilecekleri birlikte değerlendirmek üzerine planlanmıştır. İklim krizi ve ekolojik dönüşümün her alanda kaçınılmaz olduğu gerçeği ile kültür sanat kurumlarının da karbon ayak izlerini azaltmak üzerine düşünmesi gerektiği ortadadır. Bu bağlamda kültür sanat üretiminde çevre dostu, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir ekolojik modeller bu çalışma süresince tartışmaya açılacaktır.