İPA Gençlik Platformu

  • İPA Gençlik Platformu Kimdir/Nedir?

İstanbul Planlama Ajansı Gençlik Platformu gençlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karar alma süreçlerine katılımını artırmak, genç dostu hizmet ve politikalar üretilmesine katkı sunmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Gençlerin fikirleri ve projeleriyle yön verdiği İPA Gençlik Platformu üniversiteler, öğrenci kulüpleri, gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve diğer gençlik platformları ile iş birliği yaparak gençlerle beraber İstanbul’u dönüştürür.

  • Platform Neler yapar?

İPA Gençlik Platformu akranlar arası yatay öğrenme ortamları, eğitimler, saha ziyaretleri, gönüllülük bilinci kazanmak için belediye içerisinde çeşitli fırsatlar, etkinlikler, projeler ve fikir yarışmaları ile gençlerin gelişim ve dönüşümüne destek olur. Bu amaçla karar alıcılarla buluşmalar, çözüm kampları, forumlar, çalıştaylar ve gençler için gençlerle birlikte geliştirilen programlar ile gençlere kent yönetimine dair söyleyecekleri için daha fazla alan açmayı hedefler.

İPA Gençlik Platformu’na kayıt formu

İPA Gençlik Platformu Katılım Formu

KVKK Onayı ve Katmanlı Aydınlatma Metni

KVKK Onay