İPA İstanbul Dergisinin 5’inci Sayısı Çıktı

İstanbul Planlama Ajansı’nın kent araştırmaları ve düşünce dergisi İPA İstanbul’un beşinci sayısı okunmaya hazır. İstanbul’un ve genel olarak metropollerin sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve ekolojik meselelerini mercek altına alan derginin yeni sayısı teknolojiyle kent ilişkisine ve İstanbul’un merkezlerine odaklanıyor.

Beşinci sayının kapak konusu başlığı “Teknoloji: Kent İçin Olanak mı, Engel mi? Yoksa Yanlış Soru mu?”. Bu bölümde olanak veya engel olduğu şeklindeki karşıtlığın, teknolojinin kentler için sunduğu avantajları ve dezavantajları yeterince görebilmemizin önüne geçebileceği vurgusu öne çıkarılıyor. Bundan hareketle teknolojinin kent hayatındaki yeri hem teknolojinin mevcut ekonomik, siyasi ve toplumsal ilişkilere etkisi hem de bu ilişkilere bağlı olarak şekillenen teknolojinin kullanım biçimleriyle beraber tartışılıyor. Kapak dosyasında Ayşegül Özbakır, Kemal Kılıç, Leyla Bektaş Ata, Defne Karaosmanoğlu, Hayri Kozanoğlu, Nazım Akkoyunlu ve Fuat Ercan’ın dijital dönüşümün ekonomi ve istihdama etkisi, planlamaya dair yansımaları, ev işleri ve edebiyatta yansımalarına dair çok geniş bir çerçevede yazılarıyla katkı verirken Uğur Tanyeli’nin de bilgi ve haberleşme teknolojilerinin gelişiminin dünya ve kent kavrayışına etkisi üzerine görüşlerine danıştık.

Beşinci sayının Sahadan bölümü de dijital demokrası temasına ayrıldı. Bu bölümde sivil alanda dijital araçların sunduğu imkanların konuşulduğu Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), Oy Ve Ötesi Derneği ve Özgür Yazılım Derneği ile söyleşiler bulunuyor.

İstanbul’un farklı konularına dair incelemeleri veriler eşliğinde sunan Gösterge bölümünde Burcu Özdemir, İstanbul’a özgü veriler üzerinden kentin dijitalleşmesine dair mevcut durumu inceledi.

Bu sayının ikinci dosyası ise kentlerin ve özel olarak içinde yaşadığımız metropolün merkezi veya merkezleri inceleniyor. “İstanbul’un Merkez(ler)i” başlıklı dosyada, öncelikle komşu vilayetlerin sınırıyla neredeyse bütünleşen kentsel alanıyla İstanbul’un merkezinin Tarihi Yarımada, Pera, Şişli ve Mecidiyeköy hattından ibaret sayılıp sayılamayacağı sorusu tartışılıyor. Burcu Halide Özüduru inşaat sektörünün kent merkezlerini değerlendirirken Tolga levent merkezi iş alanlarının etkilerini, Ceren Lordoğlu kadınların konut güvencesizliklerini, Gizem Fidan kent merkezleriyle protesto mekanlarının ilişkisini yorumluyor. Dahası dosyada Gürkan Akgün moderatörlüğünde, İclal Dinçer, Mine Eder ve Murat Güvenç’in İstanbul’un kent merkezlerinin ortaya çıkışını ve olası geleceğini tartışlıkları yuvarlak masa görüşmesi ve Edward Glaeser’in 15 dakikalık kentleri tartışığı yazı yer alıyor.

Metropol Meseleleri bölümünde ise İstanbul’u ilgilendiren farklı konuları merceğine alan söyleşi ve yazıları okumak mümkün: Ekmel Ertan dijital teknolojilerle hibritleşen kamusal alanı ve kamusal sanatı dünyadan örneklerle tartışmaya açarken Ayten Alkan kentlerin insan-harici bireylerinin kentle ilişkisine dair uyarı ve hatırlatlamalarda bulundu. Ümit Şahin ise iklim krizinin gözden kaçan en ölümcül felaketi olarak nitelendirdiği “sıcak dalgaları”nı çözüm önerileriyle birlikte açıklıyor.

Belediye çalışanlarının yaşadıklarını ve deneyimlerini aktardıkları ‘Büyükşehir Hafızası’ bölümünde ise 1993’te Şehir Tiyatroları Müdürü olarak adım attığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapısından bu sene emekli olarak çıkan Karabey Aydoğan, kurumların kent kültür politikalarındaki önemine dikkat çekiyor.

İstanbul’daki 39 ilçeye dair karşılaştırmalı verinin görselleştirilmesi ile ortaya çıkan desenlerin yer aldığı Monitör39 bölümünde ise Nilay Özger’in araştırması ve Tuğçe Tunç’un tasarımlarıyla İstanbul’un kültür sanat mekânlarını ele alınıyor.

Akademi bölümünde Caner Murat Doğançayır’ın, Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Stüdyosu iş birliğiyle İstanbul üzerine hazırlanmış tezler arasından hazırladığı seçki yer alıyor. Koleksiyon bölümünde Türkiye’de bilimkurgunun hafızası olarak değerlendirilen Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi’nin benzersiz koleksiyonunu Nazlı Bülay Doğan’ın kaleminden okuyoruz.

Son aylarda meydana gelen önemli kent meselelerinin değerlendirildiği Kent Gündemi bölümünde Özge Tekçe, İstanbul Konut Zirvesi’nde öne çıkan tartışmaları “Barınma Hak mı Kriz mi?” sorusuyla değerlendirirken İPA’nın motosikletli kuryeler üzerine hazırladığı politika notunun temel bulguları aktarılıyor. Ekosistem bölümünde ise Dilek Şahin, İstanbul’la özdeşleşmiş deniz kuşlarından yelkovanları ve doğal hayatı tehlikeye atan projelerin etkilerini değerlendirdi. Son olarak Sayaç bölümünde ise kentin çeşitli alanlarda değişimini takip etmek için üç aylık periyotlarda yayımlanan İPA İstanbul sayacı dönmeye devam ediyor.

İPA İstanbul dergisinin 5’inci sayısına buradan ulaşabilirsiniz.