İstanbul Barometresi Nisan 2023 Raporu Yayımlandı

İstanbul Planlama Ajansı tarafından aylık olarak gerçekleştirilen İstanbul Barometresi araştırmasının Nisan 2023 raporu yayımlandı. Rapora göre, Nisan ayında İstanbulluların evdeki gündeminde ekonomik sorunlar; geneldeki gündeminde Pazar günü yapılacak Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üye seçimi vardı.

Nisan ayında İstanbullular evlerinde en çok ekonomik sorunları konuştular.

Görüşülen katılımcıların yüzde 42,6’sı ekonomik sorunların, yüzde 27,3’ü seçimlerin ve yüzde 11,2’si Kahramanmaraş merkezli depremlerin evde en çok konuşulan konular olduğunu belirtti.

Bir önceki ay evlerdeki gündemde ilk sırada deprem konusu yer alırken, Nisan ayında ekonomik sorunlar gündemin ilk sırasına yükseldi.

Katılımcıların yüzde 29,4’ü ekonomik sorunların Nisan ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada yüzde 26,4 ile olası İstanbul Depremi geldi. Üçüncü sırada ise yüzde 15,8 ile 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi yer aldı.

Nisan ayında Türkiye gündeminde ise ilk sırada 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler yer aldı.

Katılımcıların yüzde 35,9’u Cumhurbaşkanlığı seçiminin Türkiye’nin en önemli gündemi olduğu belirtti. İkinci sırada yüzde 35,4 ile Kahramanmaraş merkezli depremler, üçüncü sırada ise yüzde 20,7 ile ekonomik sorunlar yer aldı.

Çalışmakta olan katılımcıların yüzde 40,9’unun Türkiye gündemi 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimiyken, çalışmayan katılımcıların Türkiye gündemi, yüzde 43,2 ile Kahramanmaraş merkezli depremler olarak ortaya çıktı.

Yaş dilimleri olarak bakıldığında 18-35 yaş aralığında olan katılımcıların Türkiye gündemi yüzde 41,1 ile 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak belirlendi. 60 yaş ve üzeri katılımcıların Türkiye gündemi ise, yüzde 39,6 ile Kahramanmaraş merkezli depremler olarak belirtildi.

Eğitim seviyesi lisans ve üzeri olan katılımcıların yüzde 44,4’ünün Türkiye gündemi Cumhurbaşkanlığı seçimiyken, eğitim seviyesi ilkokul ve altı olan katılımcıların Türkiye gündemi yüzde 42,6 ile Kahramanmaraş merkezli depremler olarak belirlendi.

İstanbullular Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşünüyor

Nisan ayında katılımcıların yüzde 48,6’sı Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtirken yüzde 31,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 19,8’i kötüleşeceğini belirtti. Türkiye’nin ekonomisinin iyileşeceğini düşünenlerin oranı, 2022 yılının Aralık ayında yüzde 19,4’tü.

Katılımcıların yüzde 41,1’i kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Katılımcıların yüzde 16,8’i kendi ekonomik durumunun kötüleşeceğini, yüzde 42,1’i durumunun değişmeyeceğini, yüzde 41’i ise durumunun iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. 2022’nin Aralık ayında kendi ekonomik durumunun iyileşeceğini düşünenlerin oranının yüzde 19,5 olduğu görülmüştü.

Nisan ayında katılımcıların  yüzde 39,7’si kıt kanaat geçinebildiğini belirtti.

Nisan ayında katılımcıların yüzde 39,7’si kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 26,8’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 18,5’i ise geçinebildiğini ve kenara para koyabildiğini, yüzde 12,1’i ise aslında pek geçinemediğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 16,6’sı evde yiyecek hiçbir şey bulamıyor. 

Katılımcıların, yüzde 62,6’sı maddi yetersizliklerden dolayı tercih ettiği gıdaları alamadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 51,4’ü porsiyonlarını küçülttüğünü ve yüzde 16,6’sı ise evde yiyecek hiçbir şey bulamadığını söyledi.

İstanbulluların stres seviyesi 7,1 mutluluk seviyesi 4,9 olarak ölçüldü.

Katılımcılara Nisan ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,6 olarak ölçüldü.

Katılımcıların 10 üzerinden değerlendirmeleri istenen Nisan ayındaki yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 olarak belirlenirken mutluluk seviyesi 4,9 olarak ölçüldü.