İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ, 2020

İstanbul’da Eğitim ile ilgili istatistikler incelendi.

İstanbul’daki Eğitim ile ilgili istatistiklerin derlenmesi amacıyla; Hem Türkiye’de hem de İstanbul’daki öğrenci, öğretmen, okul, derslik ve eğitim seviyeleri bilgileri değerlendirildi.

İstanbul’da toplam 3.242.185 öğrenci bulunuyor.

İstanbul’daki toplam öğrenci sayısı 2018/2019 dönemine göre %1,8 artarak 3.242.185 oldu. Türkiye’deki toplam öğrencilerin %17,8’lik kısmını İstanbul’daki öğrenciler oluşturdu.

İstanbul Türkiye
2019/2020 Eğitim Dönemi 3.242.185 18.241.881
2018/2019 Eğitim Dönemi 3.183.705 18.108.860

Örgün eğitimdeki öğrencilerin %84,9’unu resmi öğretim kurumlarındaki öğrenciler oluşturuyor.

İstanbul’daki öğrencilerden 2.459.169’u resmi, 435.986’sı özel ve 347.030’u ise açık öğretim kurumlarında okuyor. Türkiye’de resmi kurumlarda okuyan öğrencilerin %16,2’sini İstanbul’daki öğrenciler oluşturuyor.

Açık öğretim kurumları dışarıda bırakıldığında resmi öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı %84,9 oldu. Okul öncesi öğrencilerin %68,7’si, ilkokul öğrencilerinin %90,7’si, ortaokul öğrencilerinin %88,9’u ve ortaöğretim öğrencilerinin %79,1’i resmi okullarda eğitim görüyor. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin payı %15,1; okul öncesi eğitimdeki öğrencilerin %31,3, ilkokul öğrencilerinin %9,3, ortaokul öğrencilerinin %11,1 ve ortaöğretim öğrencilerin %20,9’u özel öğretim kurumlarında eğitim görmektedir.

    Erkek Kadın Toplam
İstanbul Resmi 1.255.656 1.203.513 2.459.169
Özel 238.957 197.029 435.986
Açık Öğretim 180.046 166.984 347.030

 

İstanbul’daki öğrencilerin %8,7’si okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim alıyor.

İstanbul’daki öğrencilerin %8,7’si okul öncesi eğitim, %28,3’ü ilkokul, %28,8’i ortaokul, %23,5’i ortaöğretimde ve %10,7’si açık öğretim kurumlarında eğitim alıyor.

Ortaöğretimdeki 1.053.598 öğrencinin %59,8’i genel liselerde eğitim görüyor.

Ortaöğretimdeki 1.053.598 öğrencinin %59,8’i genel liselerde, %29,2’si mesleki ve teknik liselerde, %11’i ise imam hatip liselerinde eğitim alıyor.

İstanbul’daki okul öncesi eğitimde 5 yaşta net okullaşma oranı %66,2 oldu.

İstanbul’da 2019-2020 eğitim öğretim yılı eğitim seviyesine göre okullaşma oranlarına bakıldığında; Okul öncesi eğitimde net okullaşma oranı 3-5 yaşta %40,8, 4-5 yaşta %49,9 ve 5 yaşta %66,2 oldu. Net okullaşma oranı ilkokulda %94,6, ortaokulda %96,6 ve ortaöğretimde %89,2 olarak gerçekleşti.

Kız çocuklarının okullaşma oranı yaş arttıkça azalıyor.

İstanbul’da yaş gruplarına göre kadınlarda net okullaşma oranı 10-13 yaş grubunda %98,9 olurken 14-17 yaş grubunda bu oran %92,9 oldu.

İstanbul’da toplam 166.715 öğretmen bulunuyor.

İstanbul’daki toplam öğretmen sayısı 2018/2019 dönemine göre %3,3 artarak 166.715 oldu. Türkiye’deki toplam öğretmenlerin %14,4’lik kısmını İstanbul’daki öğretmenler oluşturdu. Öğretmenlerin 117.185’i resmi okullarda, 49.530’u ise özel okullarda görev alıyor. Okul öncesi eğitimde 15.785, ilkokulda 43.685, ortaokulda 47.738 ve ortaöğretimde 59.507 öğretmen çalışmaktadır.

İstanbul’da 9.420 okul bulunuyor, okulların %55,7’si resmi, %44,3’ü özel okul.

İstanbul’da örgün eğitimdeki okulların 5.245’i resmi okul, 4.175’i özel okul olmak üzere toplam 9.420 okul bulunuyor.

Türkiye’deki okulların %10,5’lik kısmını İstanbul’daki okullar oluşturuyor. İstanbul’daki okulların 4.181’i okul öncesi eğitim, 1.600’ü ilkokul, 1.791’i ortaokul ve 1.848’i ortaöğretim kademesinde yer alıyor.

İstanbul’daki resmi okullarda 72.739, özel okullarda 38.761 olmak üzere örgün eğitimde toplam 111.500 derslik bulunuyor.

Metodoloji: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur.

İstanbul Eğitim İstatistikleri Bülteni, 2020