İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ

GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA, 2019

 

2019 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasılada (GSYH) İstanbul’un payı %30,7 oldu.

İstanbul’da 2019 yılında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), bir önceki yıla göre %14,7 artarak 1 trilyon 327 milyar 452 milyon TL olarak gerçekleşti. 2019 yılında GSYH’de İstanbul’un payı %30,7 oldu. Dolar bazlı GSYH ise bir önceki yıla göre %2,7 azalarak 233 milyar 873 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2004 yılından beri gerçekleşen GSYH’ye bakıldığında en yüksek değer 2013’te 292 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yıllar itibariyle İstanbul’da gerçekleşen GSYH’ye bakıldığında; 2013 yılında bir önceki yıla göre %10,7 artarak 292 milyar dolar ile en yüksek seviyede gerçekleşti. 2013-2019 yılları arasında her yıl dolar bazlı GSYH azalarak 2019’da en düşük değer olan 233 milyar dolara geriledi. 2004-2013 yılları arasında gerçekleşen dolar bazlı GSHY’ye bakıldığında ise her yıl artarken sadece 2009 yılında %16,5 azalış gerçekleşti.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) – Milyar (ABD Doları)

Dönem İstanbul Türkiye İstanbul’un Payı (%)
2019 233,87 761,14 30,73
2018 240,24 780,09 30,80
2017 266,73 858,32 31,08
2016 268,36 868,58 30,90
2015 267,15 863,53 30,94
2014 288,41 938,38 30,73
2013 292,48 958,00 30,53
2012 264,10 880,16 30,01
2011 247,37 839,25 29,48
2010 226,41 776,38 29,16
2009 193,68 648,94 29,85
2008 232,05 773,72 29,99
2007 204,71 680,42 30,09
2006 165,72 554,70 29,88
2005 150,95 506,15 29,82
2004 122,50 408,80 29,96

 

İstanbul’da kişi başına düşen GSYH 2019 yılında 86 bin 798 TL olarak gerçekleşti.

2019 yılında İstanbul’da kişi başına düşen GSYH 86 bin 798 TL olarak gerçekleşti. Türk Lirası cinsinden bakıldığında kişi başına GSYH bir önceki yıla göre %12,9 arttı. Aynı dönemde Türkiye genelinde kişi başına düşen GSYH bir önceki yıla göre %13,3 artarak 52 bin 316 TL’ye ulaştı.

Dolar bazlı kişi başına düşen GSYH ise 15 bin 285 dolar olarak gerçekleşerek 2009 seviyesine geriledi.

2019 yılında dolar bazlı kişi başına düşen GSYH ise bir önceki yıla göre %6,3 azalarak 15 bin 285 dolara geriledi. Bu seviyesiyle 2009 değerine gerileyen kişi başına GSYH Türkiye genelinde de bir önceki yıla göre %5,9 azalarak 9 bin 213 dolar olarak gerçekleşti. 2004 yılından itibaren yıllık olarak kişi başına düşen GSYH incelendiğinde ise en yüksek değere 12 bin 582 dolar ile 2013 yılında ulaştığı görüldü.

Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla – (ABD Doları)

Dönem İstanbul Türkiye
2019          15.285            9.213
2018          16.313            9.792
2017          17.897          10.696
2016          18.232          10.964
2015          18.478          11.085
2014          20.246          12.178
2013          20.883          12.582
2012          19.168          11.675
2011          18.377          11.289
2010          17.326          10.629
2009          15.185            9.044
2008          18.582          11.018
2007          16.489            9.735
2006          13.482            7.971
2005          12.524            7.376
2004          10.332            6.021

2019 yılında İstanbul’daki GSYH içinde en yüksek payı hizmet sektörü aldı.

İstanbul’da 2019 yılı sektörel bazlı GSYH incelendiğinde %32,1’lik pay ile hizmet sektörü birinci sırada yer aldı. Aynı dönemde sanayi sektörünün payı %17,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerin payı %8, gayrimenkul faaliyetlerinin payı %6,5 ve inşaat sektörünün payı %6,3 oldu.

Toplam bilgi ve iletişim faaliyet kolundaki GSYH’de İstanbul’un payı %65,4 oldu.

Sektör bazlı GSYH’ye baktığımızda 2019 yılında Türkiye geneli toplam bilgi ve iletişim alanındaki GSYH’deki İstanbul’un payı %65,4 oldu. Aynı dönemde toplam finans ve sigorta faaliyetleri alanındaki GSYH’de ise İstanbul’un payı %58,2 oldu. Tüm sektörlerde İstanbul ilk sırada yer alırken sadece %0,5’lik pay ile tarım, ormancılık ve balıkçılıkta, %26,8’lik pay ile de diğer hizmet faaliyetlerinde[i] ilk sırada yer alamadı. Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta %6,1’lik pay ile Konya, diğer hizmetlerde ise %29,2 ile Ankara ilk sırada yer aldı.

 

2019 yılında inşaat sektöründe GSYH %11,3 daraldı.

2019 yılında İstanbul’da sektörel bazlı GSYH endeksine bakıldığında inşaat sektörü ve diğer hizmetler hariç tüm sektörlerde artış gerçekleşti. İnşaat sektöründe %11,3, diğer hizmetlerde ise %5,3 daralma gerçekleşirken finans ve sigorta faaliyetlerinde %11,3, bilgi ve iletişim sektöründe %6,4 ve kamu yönetimi ve savunma, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinde ise %4,6 artış gerçekleşti.

 

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

[i] Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor , hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri; hane halkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri ve uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri

İstanbul Ekonomi Bülteni, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2019