İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, EYLÜL 2020
İŞGÜCÜ PİYASASI

 

İstanbul’da Temmuz ayında İstanbul’da işe yerleştirilenlerin %49’unu kadınlar oluşturdu.

 

2020 yılı Temmuz ayında İstanbul’da İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %77 azalarak 7.327 oldu. Türkiye genelinde ise Temmuz ayında işe yerleştirilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %50 azalarak 78.358 oldu. Temmuz ayında İstanbul’da işe yerleştirilenlerin %49’unu kadınlar oluştururken, Türkiye’de %32’sini kadınlar oluşturdu.

İŞKUR Aracılığıyla İşe Yerleştirmeler

İstanbul Türkiye 
Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam
Temmuz 2020 3.571 3.756 7.327 25.289 53.069 78.358
Haziran 2020 2.217 3.642 5.859 23.271 43.903 67.174
Mayıs 2020 1.974 3.194 5.168 14.558 26.451 41.009
Temmuz 2020 10.409 20.895 31.304 49.250 107.926 157.176
Haziran 2019 11.280 17.021 28.301 39.434 77.324 116.758
Mayıs 2019 14.205 22.742 36.947 51.786 100.998 152.784

 

İlk 6 ayda 271.711 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

İstanbul’da İlk 6 ayda 271.711 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Türkiye’deki işsizlik ödeneği başvurularının %25’inin gerçekleştiği İstanbul’da, 2020 Haziran ayında başvuranların sayısı son on yıl ile kıyaslandığında en düşük seviyede gerçekleşerek 12.563 kişi oldu. 2019 yılı ortalamasına bakıldığında, başvuruların %50’si işsizlik ödeneğini hak ederken, 2020 yılının 2. çeyreğinde bu oran %25’e düştü. Haziran ayında işsizlik ödeneğini hakeden sayısı ise son on yılın en düşük seviyesinde gerçekleşerek 5.240 kişi oldu.

İşsizlik Ödeneğine Başvuranlar ve Hakedenler- İstanbul

  İşsizlik Ödeneği

Başvuru Sayısı

İşsizlik Ödeneği

 Hakeden Sayısı

Haziran 2020 12.563 5.240
Mayıs 2020 30.384 2.950
Haziran 2019 38.153 20.478
Mayıs 2019 45.603 26.112

İstanbul’da Haziran ayında bir önceki aya göre aktif sigortalı çalışan sayısı arttı, aylık ortalama kazanç azaldı.

2020 Haziran dönemi itibariyle İstanbul’da aktif sigortalı çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 14.774 kişi artarak 5.225.983 oldu.  Mayıs ayına göre bakıldığında ise İstanbul’da aktif sigortalı çalışan sayısı 110.756 kişi arttı.

İstanbul’da ortalama günlük kazanç bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6, Türkiye genelinde ise %16,7 artarken Mayıs ayına göre hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde %5 azaldı.

  Toplam Aktif Sigortalı Sayısı Ortalama Günlük Kazanç (TL)
Haziran 2020 5.225.983 178
Mayıs 2020 5.115.227 188
Nisan 2020 5.132.187 182
Haziran 2019 5.211.209 152
Mayıs 2019 5.229.665 150
Nisan 2019 5.242.848 148

İstanbul’da Haziran ayında kadın çalışanların ortalama günlük kazancı erkeklerden daha fazla arttı.

Haziran 2020 verilerine göre İstanbul’da kadınların ortalama günlük kazancı bir önceki yılın aynı ayına göre %19,1 artarken bir önceki aya göre %5,7 azalarak 174 TL oldu. Erkeklerin ortalama günlük kazancı ise bir önceki yılın aynı ayına göre %16,9 artarken bir önceki aya göre %5 azalarak 180 TL oldu.

İstanbul’daki iş yerlerinin %87’si 10 ve daha az kişi istihdam ediyor.

Türkiye’deki toplam işyerlerinin %28’inin faaliyet gösterdiği İstanbul’da Haziran ayında toplam iş yeri sayısı 533.675’e ulaştı. Aktif sigortalıların %30’unun istihdam edildiği 10 ve daha az kişi çalışan işyerlerinin payı %87 oldu. İstanbul’da 1.000 ve üzerinde kişi istihdam eden iş yerlerinin sayısı ise geçen yıla göre artarak 152 adet oldu.

Metodoloji: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, İşgücü Piyasası, Eylül 2020