İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, MART 2020
KONUT PİYASASI

 

2019 yılında bir önceki yıla göre Türkiye’de toplam konut satışları %1,94 azalırken İstanbul’daki konut satışları %1,55 arttı.

2019 yılında İstanbul’da toplam 237.675 konut satıldı.  Satılan konutların %38,9’u sıfır konut satışı iken, %61,1’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. 2020 Ocak ayında ise 2019 Ocak ayına göre konut satışları artış göstererek 21.250 oldu.

Toplam Konut Satışları

  Sıfır Konut İkinci El Konut Toplam
Dönem İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye İstanbul Türkiye
Aralık 19 92.381 511.682 145.294 837.047 237.675 1.348.729
Aralık 18 111.230 651.572 122.825 723.826 234.055 1.375.398

Kaynak: TÜİK

 

 

İstanbul’da 2019 yılında 55.819 konut ipotekli olarak satıldı.

İstanbul’da konut kredisi kullanılarak alınan konutların toplam konutlar içindeki payı %23,5 oldu. Türkiye’de ise bu oran %24,7 olarak gerçekleşti.

İstanbul’da 2019 yılında yapılan toplam konut alımları içinde kadınların aldığı pay %27,9 oldu.

2019 yılında toplam konut alım işlemlerinin %53,1’i erkekler, %27,9’u kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Konut alımlarında 2018 yılına göre kadınların payı %1,9 oranında artarken erkeklerin payı %1,6 oranında azaldı.

İstanbul Cinsiyetlere Göre Konut Alımları

Dönem Kadın Erkek Ortak Diğer Toplam
Aralık 19 66.414 126.170 5.337 39.754 237.675
Aralık 18 65.166 128.221 5.726 34.942 234.055

Kaynak: TÜİK

Ortak: Bir konutun bir ya da birden fazla kadın ve erkek tarafından ortaklaşa olarak satın alındığını ifade etmektedir.

Diğer: Kadın, erkek ve ortak satın alanlar dışında kalan diğer (tüzel ve yabancı) konut satışlarını ifade etmektedir.

 

 

2019 yılında en fazla konut satışı Esenyurt ilçesinde oldu.

2019 yılında İstanbul’da en fazla konut satışının olduğu ilçeler Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçeşehir, Pendik ve Kadıköy oldu. Bu 5 ilçedeki satışlar İstanbul’daki toplam satışların %34’ünü oluşturdu. 2019 yılında gerçekleşen satışların %35,6’sı Anadolu yakasında, %64,4’ü ise Avrupa yakasında gerçekleşti.

İstanbul İlk 5 İlçeye Göre Konut Satışları

Dönem Esenyurt Beylikdüzü Başakşehir Pendik Kadıköy
Aralık 19 33.194 12.426 12.223 12.045 10.879
Aralık 18 36.560 10.615 11.038 11.818 10.729

Kaynak: TÜİK

 

 

İstanbul’da 2019 yılında bir önceki yıla göre yabancılara yapılan konut satışlarında %46,2 oranında bir artış gerçekleşti.

2018 yılında yabancılar İstanbul’dan 14.270 konut satın alırken, 2019 sonu itibariyle yabancılara satılan konut sayısı 20.587’ye yükseldi. Türkiye’de 2019 yılında yabancılara yapılan konut satışının %45,9’u İstanbul’da gerçekleşti. 2020 Ocak ayında da İstanbul’da yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın Ocak ayına göre artarak 1.875 oldu.

Yabancılara Yapılan Konut Satışları

Dönem İstanbul Türkiye İstanbul’un Türkiye
İçindeki Payı
Ocak 20 1.875 3.907 %48,0
Aralık 19 20.857 45.483 %45,9
Aralık 18 14.270 39.663 %36,0

Kaynak: TÜİK

İstanbul’da 2019 yılı ortalama konut fiyatları bir önceki yıla göre %3,2 oranında azaldı.

2019 yılı İstanbul ortalama konut birim m2 fiyatı bir önceki yıla göre azalarak 4.745 TL oldu. Aynı dönemde Türkiye ortalaması ise artarak 2.783 TL olarak gerçekleşti.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Konut Piyasası, Mart 2020