İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, HAZİRAN 2021
MALİ İSTATİSTİKLER

 

İstanbul’da Mayıs ayında tahsil edilen vergi 43 milyar TL’ye ulaştı.

İstanbul’da 2020 yılının Mayıs ayında 28 milyar TL Merkezi Yönetim Bütçe geliri tahsil edildi. Bu dönemde Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerin %95,3’ü vergi gelirlerinden tahsil edilirken İstanbul’dan tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,6 artarak 43 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %66,9 artarak 92 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) – İstanbul

Merkezi Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri  Vergi Gelirleri
Mayıs 2021 45.341.347 45.235.817 43.321.562
Mayıs 2020 28.473.081 28.415.435 27.140.471

 

2021 yılının Mayıs ayında dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %271,8 arttı.

Mayıs 2021’de İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77,1, kurumlar vergisi tahsilatı ise %24,4 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 8,3 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilatı 13,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,2 artarken kurumlar vergisi tahsilatı %29,3 arttı. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da %271,8 artarken Türkiye genelinde %633,2 arttı.

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı Mayıs 2020’de %14 iken Mayıs 2021’de %38’e yükseldi.

Mayıs 2021’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %45,1’i İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,2, Türkiye genelinde ise %17,6 arttı. 2020 Mayıs ayında İstanbul’da ÖTV gelirlerinin %50’si petrol ve doğalgaz ürünlerinden gerçekleşirken 2021 yılının Mayıs ayında petrol ve doğalgaz ürünlerinin toplam ÖTV gelirleri içindeki payı %18’e geriledi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı ise %14’ten %38’e yükseldi.

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL) – İstanbul

          Petrol ve Doğalgaz Ürünleri         Motorlu Taşıtlar         Alkollü İçkiler         Tütün Mamulleri         Kolalı Gazozlar         Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Mayıs 2021 1.052.610 2.254.804 581.172 1.098.242 124.380 814.362
Mayıs 2020 2.493.970 693.453 281.406 1.007.120 66.369 468.915

 

 

Mayıs ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,4 arttı.

2021 yılının Mayıs ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gelirinin %86,4’ü İstanbul’dan gerçekleşirken tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,4 artarak 1,7 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde şans oyunlarından alınan vergi gelirleri 125 milyon TL’ye özel iletişim vergi gelirleri ise 415 milyon TL’ye yükseldi.

Nisan 2020 itibariyle dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerinden ve dijital ortamda sunulup, satışı yapılan hizmetlerden tahsil edilmeye başlayan dijital hizmet vergi geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre artarak 188 milyona ulaştı.

İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı Mayıs ayında 570 bine ulaştı.

2021 yılı Mayıs sonu itibariyle gelir vergisi faal mükelleflerin %26,5’inin bulunduğu İstanbul’da, mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,9 artarak 570 bine ulaştı. Aynı dönemde kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 360 bine, Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellef sayısı ise 911 bine ulaştı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Haziran 2021