İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, MAYIS 2021
MALİ İSTATİSTİKLER

İstanbul’da Nisan ayında tahsil edilen vergi 34 milyar TL’ye ulaştı.

İstanbul’da 2020 yılının Nisan ayında 36,6 milyar TL Merkezi Yönetim Bütçe geliri tahsil edildi. Bu dönemde gelirlerin %92,8’i vergi gelirlerinden tahsil edilirken İstanbul’dan tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,3 artarak 34 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %55,4 artarak 76 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) – İstanbul

Merkezi Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri  Vergi Gelirleri
Nisan 2021 36.604.725 36.327.241 33.974.189
Nisan 2020 25.060.476 24.961.540 23.707.420

 

2021 yılının Nisan ayında kurumlar vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %637,1 arttı.

Nisan 2021’de İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,8, kurumlar vergisi tahsilatı ise %637,1 arttı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 9 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilatı 1,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,8 artarken kurumlar vergisi tahsilatı %213,6 arttı.

Nisan 2021’de petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen Özel Tüketim Vergisi bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,2 azaldı.

Nisan 2021’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %45’i İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %36,4, Türkiye genelinde ise %25,4 arttı. İstanbul’da en fazla ÖTV geliri motorlu taşıtlardan gerçekleşirken Türkiye genelinde en yüksek vergi geliri tütün mamullerinde gerçekleşti. Bu dönemde hem İstanbul’da hem de Türkiye genelinde en yüksek ÖTV geliri artışı motorlu taşıtlarda gerçekleşirken petrol ve doğalgaz ürünlerinden gerçekleşen tahsilatta İstanbul’da %30,2, Türkiye genelinde ise %32,9 azalış gerçekleşti.

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL) – İstanbul

          Petrol ve Doğalgaz Ürünleri         Motorlu Taşıtlar         Alkollü İçkiler         Tütün Mamulleri         Kolalı Gazozlar         Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Nisan 2021 1.599.176 2.430.872 754.041 1.463.530 84.981 970.079
Nisan 2020 2.289.559 667.742 525.550 1.363.175 53.499 455.930

 

 

Nisan ayında şans oyunlarından alınan vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %302,3 arttı.

2021 yılının Nisan ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) geliri %83,7’si İstanbul’dan gerçekleşirken tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,1 arttı. Aynı dönemde şans oyunlarından alınan vergi gelirleri %302,3, özel iletişim vergi gelirleri ise %48,9 arttı. Nisan 2020 itibariyle dijital ortamda sunulan reklam hizmetlerinden ve dijital ortamda sunulup, satışı yapılan hizmetlerden tahsil edilmeye başlayan dijital hizmet vergi geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %177 artarak 187 milyona ulaştı.

Nisan ayı itibariyle İstanbul’da Katma Değer Vergisi (KDV) mükellef sayısı 905 bini aştı.

2021 yılı Nisan sonu itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerinin %38’inin bulunduğu İstanbul’da, mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,7 artarak 905 bine ulaştı. Aynı dönemde gelir vergisi mükellef sayısı %9,5 artarak 565 bine, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı ise %9,3 artarak 358 bine ulaştı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Mayıs 2021