İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, ŞUBAT 2021
MALİ İSTATİSTİKLER

 

Ocak 2021’de İstanbul’da 37 milyar 806 milyon TL vergi geliri tahsil edildi.

İstanbul’da Ocak 2020’de 32 milyar 313 milyon TL vergi geliri tahsil edilmişken 2021 yılının aynı döneminde bu rakam %17,5 artarak 37 milyar 806 milyon TL’ye yükseldi. Aynı dönemde Türkiye genelinde tahsil edilen vergi gelirleri de bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 artarak 79 milyar 227 milyon TL’ye yükseldi. Vergi gelirlerinin genel bütçe gelirleri içindeki payı İstanbul’da %94,3 olurken Türkiye genelinde %89,9 olarak gerçekleşti.

Bütçe Gelirleri (Bin TL)- Ocak 2021

Genel Bütçe Gelirleri  Vergi Gelirleri
İstanbul 37.806.237 35.661.087
Türkiye 88.128.080 79.227.239

 

Ocak 2021’de gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,8, kurumlar vergisi tahsilatı %21,2 azaldı.

2021 yılının Ocak ayında İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8, kurumlar vergisi tahsilatı %21,2 azaldı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 9 milyar 2 milyon TL, kurumlar vergisi tahsilatı 143 milyon TL olarak gerçekleşti. Dâhilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ise Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,9 artarak 6 milyar TL 534 milyon tahsil edildi.

Ocak 2021’de İstanbul’da 7 milyar 223 milyon TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı gerçekleşti.

İstanbul’da Ocak 2021’de Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) vergi gelirleri içindeki payı %20,3 olarak gerçekleşti. ÖTV tahsilatı bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 arttı. Özel Tüketim Vergi gelirinde motorlu taşıtlarda gerçekleşirken tahsilat bir önceki yılın aynı dönemine göre %315, dayanıklı tüketim ve diğer mallar %75,6, tütün mamulleri %69,6 ve kolalı gazozlar %61,3 artarken alkollü içkiler %11,7, petrol ve doğalgaz ürünleri %9,9 azaldı.

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL)- İstanbul

          Petrol ve Doğalgaz Ürünleri         Motorlu Taşıtlar         Alkollü İçkiler         Tütün Mamulleri         Kolalı Gazozlar         Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Ocak 2021 2.014.915 1.710.750 945.234 1.409.261 78.538 1.065.019
Ocak 2020 2.235.337 412.247 1.070.328 830.817 48.699 606.633

 

İstanbul’da 2021 Ocak ayında idari para cezalarının tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 artarken vergi cezaları %62,2 azaldı.

Ocak 2021’de tahsil edilen para cezaları bir önceki yılın aynı dönemine göre %27,5 azalarak 399 milyon TL’ye ulaştı. Para cezalarının %58,2’si idari para cezalarından, %29,1’i vergi cezalarından, %11,4’ü diğer para cezalarından ve %1,2’si yargı cezalarından tahsil edildi. 2021 Ocak ayında idari para cezalarının tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 artarken vergi cezaları tahsilatı %62,2 azaldı.

Ocak ayı itibariyle İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı 552 bine ulaştı.

2021 yılı Ocak sonu itibariyle İstanbul’da katma değer vergisi (KDV) faal mükellef sayısı 884 bine, gelir vergisi faal mükellef sayısı 552 bine, kurumlar vergisi faal mükellef sayısı ise 351 bine ulaştı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

Kurumlar Vergisi Mükellefi: Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesine göre; Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadi kamu kuruluşları, Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, İş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefidir.

Katma Değer Vergisi (KDV): Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir. Kanunda belirtilen bazı istisnalar olmakla beraber KDV’ye tabi mal tesliminde ve/veya hizmet itfasında bulunanlar KDV mükellefidir.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Şubat 2021