İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, TEMMUZ 2021
MALİ İSTATİSTİKLER

 

İstanbul’da ilk altı ayda 222 milyar TL vergi tahsil edildi.
İstanbul’da 2021 yılının ilk altı ayında Merkezi yönetim vergi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,7 artarak 222 milyar TL’ye ulaştı. Haziran ayında ise İstanbul’dan tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,9 artarak 30,8 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise tahsil edilen vergi geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,1 artarak 73,2 milyar TL’ye ulaştı.

Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Bin TL) – İstanbul

Merkezi Bütçe Gelirleri Genel Bütçe Gelirleri  Vergi Gelirleri
Haziran 2021 33.707.955 33.453.350 30.809.978
Haziran 2020 27.001.098 26.022.421 24.475.256

 

2021 yılının Haziran ayında dahilde alınan Katma Değer Vergisi (KDV) tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %384,7 arttı.
Haziran 2021’de İstanbul’da gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %50,1 arttı. Kurumlar vergisi tahsilatı ise %41,4 azaldı. Bu dönemde gelir vergisi tahsilatı 7,1 milyar TL, kurumlar vergisi tahsilatı 570 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde gerçekleşen gelir vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,6 artarken kurumlar vergisi tahsilatı %14,8 azaldı. Dahilde alınan Katma Değer Vergisi tahsilatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre İstanbul’da %384,7 artarken Türkiye genelinde %344,9 arttı.

 

Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı Haziran 2020’de %23,2 iken Haziran 2021’de %43,1’e yükseldi; petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan vergi tahsilatı %36,1 azaldı.

Haziran 2021’de Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatının %45,1’i İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da ÖTV tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8, Türkiye genelinde ise %19,6 arttı. 2020 Haziran ayında İstanbul’da ÖTV gelirlerinin %36’sı petrol ve doğalgaz ürünlerinden gerçekleşirken 2021 yılının Haziran ayında petrol ve doğalgaz ürünlerinin toplam ÖTV gelirleri içindeki payı %20,3’e geriledi. Motorlu taşıtlardan alınan ÖTV gelirlerini payı ise %23,2’den %41,3’e yükseldi.

Özel Tüketim Vergileri (Bin TL) – İstanbul

          Petrol ve Doğalgaz Ürünleri         Motorlu Taşıtlar         Alkollü İçkiler         Tütün Mamulleri         Kolalı Gazozlar         Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar
Haziran 2021 1.663.109 3.541.376 786.520 1.333.322 144.511 741.752
Haziran 2020 2.600.852 1.671.601 462.043 1.127.846 85.783 1.266.514

 

 

Haziran ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 arttı.
2021 yılının Haziran ayında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) gelirinin %88,8’i İstanbul’dan gerçekleşirken tahsilatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 artarak 2 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde şans oyunlarından alınan vergi gelirleri 107 milyon TL’ye özel iletişim vergi gelirleri ise 394 milyon TL’ye yükseldi.

 

İstanbul’da gelir vergisi faal mükellef sayısı Haziran ayında 577 bine ulaştı.

2021 yılı Haziran sonu itibariyle gelir vergisi faal mükelleflerin %26,6’sının bulunduğu İstanbul’da, mükellef sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,2 artarak 577 bine ulaştı. Aynı dönemde kurumlar vergisi faal mükellef sayısı 363 bine, Katma Değer Vergisi (KDV) faal mükellef sayısı ise 921 bine ulaştı.

Metodoloji: Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Mali İstatistikler, Temmuz 2021