İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, AĞUSTOS 2021
REEL PİYASALAR

İstanbul’da yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın ilk altı ayına göre ithalat %22,5, ihracat %38 arttı.

İstanbul’da yılın ilk altı aylık döneminde, bir önceki yıla göre ihracat %38 artarak toplam 50 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’den yapılan toplam ihracatın %48’i İstanbul’dan gerçekleşti. Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracat bir önceki yıla göre %40 artarak 105 milyar TL’ye yükseldi.

 

İstanbul’da yılın ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayına göre ithalat %22,5 artarak 67 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın %53’ü İstanbul’a gerçekleşti. Türkiye’de gerçekleşen toplam ithalat bir önceki yıla göre %27 artarak 126 milyar TL’ye yükseldi.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
Haziran 2021 9.622.398.787 11.584.434.619 21.206.833.406 -1.962.035.832
Haziran 2020 6.602.414.385 9.543.463.482 16.145.877.867 -2.941.049.097
Haziran 2019 5.848.970.749 7.954.954.452 13.803.925.201 -2.105.983.703
Haziran 2018 6.768.469.671 10.932.347.299 17.700.816.970 -4.163.877.628
Haziran 2017 7.216.470.114 11.579.987.850 18.796.457.964 -4.363.517.736

 

2021 yılının Haziran ayında Almanya’ya yapılan ihracatın %45’i İstanbul’dan gerçekleşti.

İstanbul’da 2021 yılının Haziran ayında ihracatın en fazla yapıldığı ülke Almanya oldu. Almanya’ya 767 milyon dolar ihracat gerçekleşirken bu ülkeyi sırasıyla 757 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 554 milyon dolar ile ABD, 490 milyon dolar ile İtalya, 421 milyon dolar ile Fransa takip etti. Bu dönemde Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %9,4, Fransa’ya yapılan ihracat %14, Almanya’ya yapılan ihracat %26,6 ve İspanya’ya yapılan ihracat %57,8 arttı.

 

Haziran ayında ithalatın %15,1’i Çin’den gerçekleşti.

İstanbul’da 2021 yılının Haziran ayında ithalatın en fazla gerçekleştiği ülke Çin oldu. Çin’den 1,74 milyar dolar ithalat gerçekleşirken bu ülkeyi sırasıyla 1,1 milyar dolar ile Almanya, 867 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 638 milyon dolar ile ABD, 549 milyon dolar ile İtalya takip etti.

Ana metal sanayii alanında yapılan ithalatın %62,5’i İstanbul’da gerçekleşti.

2021 yılının Haziran ayında İstanbul’da hem ithalatta hem de ihracatta ana metal sanayii ilk sırada yer aldı. Ana metal sanayii alanında 1,8 milyar dolar ithalat, 1,39 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Ana metal sanayii ithalatının %62,5’i, ihracatının ise %55,8’i İstanbul’dan gerçekleşti. İthalatta ikinci sırada 1,7 milyar dolar ile kimyasal ve kimyasal ürünlerin ithalatı yer alırken üçüncü sırada 1,2 milyar dolar ile motorlu kara taşıtı ithalatı yer aldı.

Haziran ayında kurulan şirketlerin %40,9’u, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin %44,2’si İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Haziran ayında İstanbul’da kurulan şirketlerin %40,9’u, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin ise %44,2’si İstanbul’da gerçekleşti. 2021 yılının haziran ayında İstanbul’da 4.993 şirket kurulurken,  toplamda 1.847 şirket kapandı ve tasfiye edildi.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Ağustos 2021