İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, EKİM 2020
REEL PİYASALAR

 

Ağustos ayında İstanbul’da ihracat %8,4 azaldı, ithalat %49,4 arttı.

Ağustos ayında Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracatın %50’si, ithalatın ise %63,2’si İstanbul’dan gerçekleşti. İhracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 azalarak 6.235.194.531 dolar seviyesinde, ithalat ise %49,4 artarak 11.849.084.577 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki aya göre bakıldığında ise ihracat %15,1 azalırken, ithalat %14,4 arttı.

 

 

Ağustos ayında İstanbul’da dış ticaret açığı %399 arttı.

Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %399 artışla 5.613.890.046 dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %168,2 artışla 6.278.022.567 dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise İstanbul’da %52,6, Türkiye genelinde ise %66,5 seviyesine geriledi.

İstanbul Dış Ticaret Rakamları ($)

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Açığı
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
Ağustos 20 6.235.194.531 11.849.084.577 -5.613.890.046 52,62%
Temmuz 20 7.342.629.889 10.361.551.434 -3.018.921.545 70,86%
Haziran 20 6.595.977.967 9.534.085.884 -2.938.107.917 69,18%
Ağustos 19 6.806.258.088 7.931.250.549 -1.124.992.461 85,82%
Temmuz 19 8.011.979.737 10.213.170.021 -2.201.190.284 78,45%
Haziran 19 5.848.970.749 7.954.954.452 -2.105.983.703 73,53%

 

Ağustos ayında İstanbul’da ihracatın %43’ü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleşti.

İstanbul’da Ağustos ayında toplam ihracatın %43’ü Avrupa Birliği ülkelerine, %14’ü ise Arap ülkelerine yapılırken en yüksek ihracat 670.531.601 dolar ile Birleşik Krallık’a gerçekleşti. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat bir önceki yıla göre %9 azalırken, bir önceki aya göre %14,4 arttı. Birleşik Krallık’ı sırasıyla; 601.415.500 dolar ile Almanya, 345.825.964 dolar ile İspanya, 284.784.105 dolar ile Fransa ve 271.273.644 dolar ile ABD takip etti.

Ülkelere Göre İhracat Rakamları ($)

   Birleşik Krallık  Almanya  İspanya  Fransa  ABD
Ağustos 20 670.531.601 601.415.500 345.825.964 284.784.105 271.273.644
Temmuz 20 586.336.124 735.223.525 334.045.635 431.728.737 362.595.556
Ağustos 19 736.964.192 602.141.106 327.594.455 335.669.387 236.856.307

 

Ağustos ayında Irak’tan yapılan ithalat son yedi yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul’a Ağustos ayında en yüksek ithalat %13,6 pay ile Irak’tan gerçekleşti.  Irak’tan yapılan ithalat son yedi yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşerek bir önceki yılın aynı ayına göre %306,2 artışla 1.616.559.917 dolar oldu. Irak’ı sırasıyla 1.289.156.793 dolar ile Çin, 1.126.469.935 dolar ile İsviçre, 1.122.258.974 dolar ile Almanya ve 535.610.456 dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İstanbul’da Ağustos ayında toplam ithalatın %30’u Avrupa Birliği ülkelerine, %21,5’i ise Arap ülkelerine gerçekleşti.

Ülkelere Göre İthalat Rakamları ($)

   Irak  Çin  İsviçre  Almanya  Rusya Federasyonu
Ağustos 20 1.616.559.917 1.289.156.793 1.126.469.935 1.122.258.974 535.610.456
Temmuz 20 702.411.166 1.290.044.917 109.465.542 1.300.309.705 538.504.322
Ağustos 19 398.002.508 959.619.608 85.566.891 814.062.786 703.124.252

 

 

Ağustos ayında ihracatın %12,2’si kürk hariç, giyim eşyası imalatından yapılan ihracatta oldu.

2020 yılının Ağustos ayında İstanbul’da ihracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu 760.266.208 dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatında oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; 574.372.774 dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı, 434.682.510 dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı, 379.428.623 dolar ile ana demir ve çelik imalatı ve 350.475.418 dolar ile ev aletleri imalatı takip etti. Bu faaliyet kollarının tümünde ihracatta bir önceki yıla göre azalış gerçekleşirken sadece %2,3 ile kürk hariç, giyim eşyası imalatında artış gerçekleşti.

Ağustos ayında değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında yapılan ithalat %292,4 arttı.

2020 yılının Ağustos ayında İstanbul’da ithalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu 4.294.036.817 dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatının toplam ithalat içindeki payı %36,2 olarak gerçekleşirken bu faaliyet kolunu sırasıyla; 745.034.663 dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı, 478.556.451 dolar ile rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 410.919.556 dolar ile ana demir ve çelik imalatı ve 400.197.369 dolar ile iletişim donanımlarının imalatı takip etti.

 

 

 

2020 yılının ilk sekiz ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre %27,8 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2020 yılının ilk sekiz Türkiye genelinde kurulan firmaların %38,9’u, kapanan firmaların ise %49,4’ü İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da ilk sekiz ayda 32 bin 760 yeni firma kuruldu, 16 bin 382 firma ise kapandı veya tasfiye edildi

2020 yılında ilk sekiz ayında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı bir önceki yıla göre %27,8 azalarak 3 bin 833 oldu.

 

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Ekim 2020