İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, HAZİRAN 2021
REEL PİYASALAR

 

İstanbul’da Nisan ayında bir önceki yılın ortalamasına göre ithalat %8, ihracat %26,7 arttı.

İstanbul’da Nisan 2021’de bir önceki yılın ortalamasına göre ithalat %8 artarak 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’ye yapılan toplam ithalatın %52,3’ü İstanbul’a gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ise ithalat %55,4 arttı.

İstanbul’da Nisan 2021’de bir önceki yılın ortalamasına göre ihracat %26,7 artarak 8,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde Türkiye’den yapılan toplam ihracatın %46,6’sı İstanbul’dan gerçekleşti. Bir önceki yılın Nisan ayına göre ise ihracat %117,1 arttı.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
Nisan 2021 8.751.115.445 11.419.011.160 20.170.126.605 -2.667.895.715
Nisan 2020 9.051.568.652 12.782.815.122 21.834.383.774 -3.731.246.470
Nisan 2019 7.656.065.551 10.495.262.227 18.151.327.778 -2.839.196.676

 

2021 yılının Nisan ayında Çin’den yapılan ithalat bir önceki yılın ortalamasına göre %20,6 arttı.

İstanbul’da 2021 yılının Nisan ayında ithalat %13,3’lük pay ile en fazla Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya (%11,5), Rusya Federasyonu (%6,7), İtalya (4,8) ve ABD (%4,8) takip etti. Bu dönemde bu beş ülkenin tümünden yapılan ithalatta bir önceki yılın ortalamasına göre artış gerçekleşirken en yüksek artış %36,3 le İtalya’da oldu.

2021 yılının Nisan ayında Almanya’ya yapılan ihracat bir önceki yılın ortalamasına göre %20,2 arttı.

İstanbul’da 2021 yılının Nisan ayında ihracat %8,7’lik pay ile en fazla Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık (%6,4), ABD (%5,7), Fransa (%4,8) ve İtalya (%4,7) takip etti. Bu dönemde Almanya’ya yapılan ihracat %20,2, ABD’ye yapılan ihracat %50,9, Fransa’ya yapılan ihracat %18,1 ve İtalya’ya yapılan ihracat %35 artarken Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %5,1 azaldı.

İmalat alanında ithalatın %60,1’i İstanbul’a, ihracatın %48,3’ü İstanbul’dan gerçekleşti.

2021 yılının Nisan ayında İstanbul’da gerçekleşen toplam ithalatın %89,4’u, ihracatın %98,2’si imalat sektöründe gerçekleşti. Bu dönemde imalat sektöründe gerçekleşen ithalat bir önceki yılın ortalamasına göre %4,2 artarak 10,2 milyar dolara, ihracat %26,7 artarak 8,6 milyar dolara ulaştı. Nisan ayında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde gerçekleşen toplam ithalatın ise %24,4’ü İstanbul’a gerçekleşirken ihracatın %6,4’ü İstanbul’dan oldu.

Nisan ayında kurulan şirketlerin %39,9’u, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin %46,4’ü İstanbul’da gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Nisan ayında İstanbul’da kurulan şirketlerin%39,9’u, kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin ise %46,4’ü İstanbul’da gerçekleşti. Bu dönemde İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın ortalamasına göre %1,2, kapanan ve tasfiye edilen şirket sayısı ise %25,3 azaldı.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Haziran 2021