İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, KASIM 2020
REEL PİYASALAR
 

İlk dokuz ayda ihracat %12 azalırken ithalat %13,1 arttı.

 

2020 yılının ilk dokuz ayında İstanbul’da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 azalarak 57,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise aynı dönemde %13,1 artarak 89,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ise ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,8 azalırken ithalat %26,9 arttı. Aynı dönemde Türkiye’de gerçekleşen toplam ihracat %2,4 azalırken ithalat %10,7 arttı.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret Hacmi
2020 3. çeyrek 21.543.738.680 34.582.118.539 56.125.857.219
2020 2. çeyrek 15.569.003.664 24.220.099.660 39.789.103.324
2020 1. çeyrek 20.621.755.421 30.384.356.674 51.006.112.095
2019 3. çeyrek 22.390.493.518 27.251.811.864 49.642.305.382
2019 2. çeyrek 21.454.639.315 26.341.593.354 47.796.232.669
2019 1. çeyrek 21.755.698.320 25.263.477.750 47.019.176.070

 

 

Arap ülkelerine yapılan ihracat %10,1 azalırken Arap ülkelerinden yapılan ithalat %95,1 arttı.

İstanbul’da 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Arap ülkelerine yapılan ihracat %10,1 azalırken Arap ülkelerinden yapılan ithalat %95,1 arttı. Aynı dönemde Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalat %23,1 arttı.

 

Üçüncü çeyrekte ABD’ye yapılan ihracat %30 arttı.

İstanbul’da üçüncü çeyrekte en yüksek ihracat Almanya’ya yapıldı. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve ABD takip etti. Almanya’ya yapılan ihracat üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2, ithalat %28 arttı. Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %13 azalırken ithalat %34 arttı. Aynı dönemde ABD’ye yapılan ihracat ise %30 artarken ithalat %32 azaldı.

  

Ülkelere Göre İhracat Rakamları ($) – İstanbul

2019 3. Çeyrek 2020 1. Çeyrek 2020 2. Çeyrek 2020 3. Çeyrek
Almanya 1.992.183.730 1.892.258.947 1.422.035.359 2.036.903.839
Birleşik Krallık 2.227.203.909 1.537.469.117 1.247.556.476 1.934.219.290
Fransa 1.194.778.897 995.906.717 761.279.874 1.160.635.845
İspanya 1.041.470.296 867.267.789 518.709.018 1.043.152.153
ABD 752.377.119 866.457.440 1.095.970.937 975.484.687
İtalya 1.043.187.999 934.709.344 663.591.555 883.074.320
Hollanda 872.883.144 671.218.671 503.140.437 683.646.944
İsrail 605.957.226 690.780.786 531.293.957 683.106.472
Irak 721.493.063 728.487.456 484.696.349 608.557.757
Romanya 511.168.087 504.099.595 331.168.585 528.201.738

 

Üçüncü çeyrekte İsviçre’den yapılan ithalat %763 arttı.

İstanbul’da üçüncü çeyrekte en yüksek ithalat Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya, Irak, İsviçre ve Rusya Federasyonu takip etti. Çin’den yapılan ithalat üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29 arttı. Aynı dönemde Irak’tan yapılan ithalat %147, İsviçre’den yapılan ithalat %763 artarken Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat %17 azaldı.

 

Ülkelere Göre İthalat Rakamları ($) – İstanbul

2019 3. Çeyrek 2020 1. Çeyrek 2020 2. Çeyrek 2020 3. Çeyrek
Çin 3.124.116.570 3.275.942.469 3.402.706.117 4.043.990.413
Almanya 2.975.852.503 3.090.157.218 2.641.194.998 3.809.386.968
Irak 1.151.052.810 1.481.872.900 1.021.641.805 2.848.049.343
İsviçre 268.381.958 1.489.972.098 428.416.370 2.315.419.377
Rusya 1.989.167.632 1.934.009.131 1.676.889.954 1.660.748.099
BAE 839.363.736 757.172.895 811.506.594 1.506.084.874
ABD 2.006.328.363 2.527.519.797 1.048.324.191 1.372.671.112
İtalya 1.215.224.621 1.212.046.383 856.840.760 1.311.542.973
Fransa 1.079.618.848 1.159.788.090 837.941.288 1.048.759.441
Birleşik Krallık 753.887.138 932.136.559 543.196.829 1.012.639.217

 

İhracatın %12’si kürk hariç, giyim eşyası imalatından yapılan ihracatta oldu.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul’da ihracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu 2,6 milyar dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatında oldu. Bu faaliyet kolunu sırasıyla; 2,5 milyar dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı, 1,3 milyar dolar ile ana demir ve çelik imalatı, 1,2 milyar dolar ile ev aletleri imalatı ve 1,1 milyar dolar ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı takip etti. Bu faaliyet kollarında gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre kürk hariç, giyim eşyası imalatında %4, ev aletleri imalatında %5 artış gerçekleşirken motorlu kara taşıtlarının imalatı %17, ana demir ve çelik imalatında %14 ve değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında %23 azalış gerçekleşti.

ISIC Sınıflamasına Göre İstanbul İhracat Rakamları ($) – İstanbul

2019 3. Çeyrek 2020 3. Çeyrek Değişim
Kürk hariç, giyim eşyası imalatı    2.461.715.408    2.563.048.471 4%
Motorlu kara taşıtlarının imalatı    3.063.793.809    2.540.434.309 -17%
Ana demir ve çelik imalatı    1.513.805.821    1.309.191.815 -14%
Ev aletleri imalatı    1.149.233.183    1.210.099.948 5%
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı    1.448.445.328    1.118.466.771 -23%

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatında yapılan ithalatın payı %28 oldu.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul’da ithalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ekonomik faaliyet kolu %28 pay ile değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı oldu. Bu faaliyet kolunda gerçekleşen ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %171 artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İthalatın en yüksek seviyede gerçekleştiği ikinci faaliyet kolu ise 2,9 milyar dolar ile motorlu kara taşıtlarının imalatı oldu. Bu faaliyet kolunda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %123 artış gerçekleşti. Bu iki faaliyet kolunu 1,5 milyar dolar ile rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, 1,2 milyar dolar ile ana demir ve çelik imalatı, 1,1 milyar dolar ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı takip etti.

ISIC Sınıflamasına Göre İstanbul İthalat Rakamları ($) – İstanbul

2019 3. Çeyrek 2020 3. Çeyrek Değişim
Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metallerin imalatı    3.580.018.771    9.719.300.232 171%
Motorlu kara taşıtlarının imalatı    1.319.250.358    2.940.897.113 123%
Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı    2.036.267.910    1.500.684.132 -26%
Ana demir ve çelik imalatı    1.373.820.409    1.223.270.338 -11%
Birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı    1.200.177.348    1.149.999.626 -4%

İstanbul’da kapanan ve tasfiye edilen firmalar %51, Türkiye genelinde ise %23 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye genelinde kurulan firmaların %38’i, kapanan firmaların ise %50’si İstanbul’dan gerçekleşti. İstanbul’da kurulan firma sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %33 artarken Türkiye’de %51 arttı. Kapanan ve tasfiye edilen şirketlerin sayısı ise İstanbul’da %51 artarken Türkiye’de %23 arttı.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Kasım 2020