İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, MART 2021
REEL PİYASALAR

 

Ocak 2021’de İstanbul’da ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 azaldı, ihracat %3,6 arttı.

Ocak 2021’de İstanbul’da ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 azalırken ihracatın %3,6 artmasıyla dış ticaret açığı 2,7 milyar dolara geriledi. Ocak 2021’de 9,9 milyar dolar ithalat gerçekleşirken 7,2 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Türkiye’ye gerçekleşen toplam ithalatın %54,6’sı, ihracatın ise %47,6’sı İstanbul’da gerçekleşti.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
Ocak 2021 7.165.269.143 9.872.140.298 17.037.409.441 -2.706.871.155
Ocak 2020 6.914.748.120 10.143.953.723 17.058.701.843 -3.229.205.603

 

Ocak 2021’de İstanbul’a gerçekleşen ithalatın %14,8’i Çin’den.

İstanbul’da Ocak 2021’de en yüksek ithalat 1 milyar 460 milyon dolar ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i 925 milyon dolar ile Almanya, 798 milyon dolar ile Irak, 663 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ve 531 milyon dolar ile Fransa takip etti. İhracatta ile sırayı ise 667 milyon dolar ile Almanya alırken Almanya’yı sırasıyla 458 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 426 milyon dolar ile Fransa, 414 milyon dolar ile İtalya ve 359 milyon dolar ile ABD takip etti.

Fransa’ya gerçekleşen ihracat %42,6 arttı, Birleşik Krallık’a gerçekleşen ihracat ise %25,4 azaldı.

İstanbul’da 2021 yılının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin’den gerçekleşen ithalat %17,2, Almanya’dan gerçekleşen ihracat %12,4, Irak’tan %13, Fransa’dan %56, artarken Rusya Federasyonu’ndan gerçekleşen ithalat %4,1 azaldı. Aynı dönemde Almanya’ya yapılan ihracat bir önceki yıl ile aynı seviyede gerçekleşirken Birleşik Krallık’a yapılan ihracat %9,2 azaldı. Fransa’ya yapılan ihracat %17,3, İtalya’ya %5 ve ABD’ye %44,6 arttı.

Ocak ayında ithalatın %22’si ana metal sanayiinde gerçekleşti

Ocak 2021’de en yüksek ithalat %22’lik pay ile ana metal sanayiide gerçekleşti. Ana metal sanayiide gerçekleşen ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 azalırken 2019 yılının aynı dönemine göre %70,9 arttı. Bu faaliyet kolunda gerçekleşen ihracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,7 arttı. İhracatın en yüksek seviyede gerçekleştiği faaliyet kolu ise %14,8’lik pay ile giyim eşyası imalatında oldu. Giyim eşyalarının imalatında gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 azalırken 2019 yılının aynı dönemine göre %3,6 arttı.

 

İstanbul’da Ocak 2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %4,4, kapanan şirket sayısı ise %47 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Ocak ayında İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,4, kapanan şirket sayısı ise %47 azaldı. Aynı dönemde Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı ise bir önceki yıla göre %2,4 artarken kapanan şirket sayısı %36,9 azaldı.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Mart 2021