İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, NİSAN 2021
REEL PİYASALAR
 

Şubat 2021’de İstanbul’da ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,2, ihracat %7,6 arttı.

Şubat 2021’de İstanbul’da ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre hem ithalat hem de ihracatta artış gerçekleşti. İthalat %9,2 artarak 10,49 milyar dolar, ihracat ise %7,6 artarak 7,68 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde İstanbul’da dış ticaret açığı ise %13,8 artarak 2,82 milyar dolara yükseldi. Şubat ayında Türkiye’ye gerçekleşen toplam ithalatın %54,4’ü, ihracatın ise %48’i İstanbul’da gerçekleşti.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
Şubat 2021 7.678.934.641 10.494.674.918 18.173.609.559 -2.815.740.277
Şubat 2020 7.136.964.246 9.611.932.714 16.748.896.960 -2.474.968.468

 

Şubat 2021’de İstanbul’a Çin’den gerçekleşen ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,4 arttı.

İstanbul’da Şubat 2021’de en yüksek ithalat 1 milyar 486 milyon dolar ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i sırasıyla Almanya ve Rusya Federasyonu takip etti. Çin’den gerçekleşen ithalat bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,4, Almanya’dan gerçekleşen ithalat %6,3 arttı; Rusya Federasyonu’ndan gerçekleşen ithalat ise %12,2 azaldı.

Şubat 2021’de Almanya’ya gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4 arttı.

İstanbul’da Şubat 2021’de en yüksek ihracat 680 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık ve Fransa takip etti. Almanya’ya gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,4, Fransa’ya gerçekleşen ihracat ise %12,7 artarken Birleşik Krallık ’a gerçekleşen ihracat %0,3 azaldı.

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında yapılan ithalat Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,4 arttı.

Şubat 2021’de 1,8 milyar dolar ile en yüksek ithalat ana metal sanayiide gerçekleşti. İthalatın en yüksek miktarda gerçekleştiği bu faaliyet kolunu sırasıyla 1,39 milyar dolar ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, 1,3 milyar dolar ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, 947 milyon dolar ile Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve 886 milyon dolar ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı takip etti.

Şubat ayında giyim eşyalarının imalatında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azaldı, elektrikli teçhizatlarda yapılan ihracat ise %26 arttı.

Şubat 2021’de en yüksek ihracat 1,1 milyar dolar ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında gerçekleşti. Bu faaliyet kolunu sırasıyla 1,09 milyar dolar ile giyim eşyaları imalatı, 794 milyon dolar ile ana metal sanayii, 545 milyon dolar ile elektrikli teçhizatlar ve 422 milyon dolar ile diğer imalat alanlarında yapılan ihracat takip etti.

Şubat ayında İstanbul’da konaklama ve yiyecek hizmeti alanında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %45,3 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2021 yılının Şubat ayında İstanbul’da kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,7 azaldı. Aynı dönemde konaklama ve yiyecek hizmeti alanında kurulan şirket sayısı ise %45,3 azaldı. Şubat ayında İstanbul’da yeni kurulan şirketlerin %3,9’u konaklama ve yiyecek hizmeti, %15,1’i imalat alanında, %39’u toptan ve perakende ticaret alanında faaliyet göstermeye başladı.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Nisan 2021