İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, ŞUBAT 2021

REEL PİYASALAR

 

2020 yılında İstanbul’da dış ticaret açığı 44 milyar dolara yükseldi.

2020 yılında İstanbul’da ihracatın bir önceki yıla göre %6,8 azalması ve ithalatın %16,1 artmasıyla dış ticaret açığı 44 milyar 83 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında İstanbul’da 82 milyar 748 milyon dolar ihracat, 126 milyar 831 milyon dolar ithalat gerçekleşti. İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında ise dış ticaret açığı İstanbul’un aksine bir önceki yıla göre azalarak 5 milyar 831 milyon dolara geriledi. 2020 yılında İstanbul’un toplam ihracat içindeki payı bir önceki yıla göre azalarak %48,8, toplam ithalat içindeki payı ise artarak %57,8 olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
2020 82.748.194.197 126.831.498.345 209.579.692.542 -44.083.304.148
2019 88.827.639.699 109.280.925.933 198.108.565.632 -20.453.286.234

 

Avrupa Birliği ülkelerinde hem ithalatta hem de ihracatta 2020 yılında Almanya ilk sırada yer aldı.

İstanbul’da 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önce yıla göre %9,1 azalırken ithalat %12,9 arttı. 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplamda 35 milyar 325 milyon dolar ihracat yapılırken 46 milyar 661 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Bu ülkeler arasında Almanya hem ihracatta hem de ithalatta ilk sırada yer aldı.

2020 yılında Arap ülkelerinden yapılan ithalat %53,1 arttı.

Arap ülkelerine yapılan ihracat 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,7 azalarak 15 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat %53,1 artarak 13 milyar 624 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeler arasında Irak %51,7’lik ithalat payı ile ilk sırada yer alırken %20,5’lik pay ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada yer aldı.

2020 yılında en fazla ithalat 15 milyar 149 milyon dolar ile Çin’den gerçekleşti.

İstanbul’da 2020 yılında en fazla ithalat 15 milyar 149 milyon dolar ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i 14 milyar 339 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 316 milyon dolar ile İsviçre, 7 milyar 83 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İhracatta ise 7 milyar 631 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken Almanya’yı 7 milyar 108 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 265 milyon dolar ile Fransa ve 3 milyar 999 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Ülkelere göre Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Toplam İhracat                           2019                               2020 Fark (%)
 Almanya 8.110.166.141 7.630.940.319 -5,9
 Birleşik Krallık 7.152.752.040 7.108.287.010 -0,6
 Fransa 4.517.006.897 4.265.241.307 -5,6
 ABD 3.058.682.512 3.998.933.882 30,7
 İtalya 4.399.963.860 3.685.804.222 -16,2

 

 

Toplam İthalat                           2019                               2020 Fark (%)
 Çin 12.302.107.118 15.149.311.116 23,1
 Almanya 11.777.062.652 14.339.413.737 21,8
 İsviçre 2.952.384.720 7.316.237.585 147,8
 Rusya Federasyonu 7.492.489.990 7.083.012.961 -5,5
 Irak 2.321.732.138 7.046.746.818 203,5

 

 

2020 yılında ithalatta değerli ana metaller ve diğer demiş dışı metallerin imalatının payı arttı, rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatının payı azaldı.

2020 yılında İstanbul’da değerli ana metaller ve diğer demiş dışı metallerin ithalat payı %21,4’e yükselerek ilk sırada yer aldı. Rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatında yapılan ithalat payı ise %4,4’e geriledi. İmalat sektöründe gerçekleşen ithalat, Eurostat tarafından kullanılan kümeleme yöntemi olan teknolojik yoğunluğuna göre sınıflandırıldığında ise 2020 yılında bir önceki yıla göre yüksek teknoloji ürünlerin ithalatında %10,3, orta-yüksek teknoloji ürünlerde %19,1, orta-düşük teknolojili ürünlerin ithalatında ise %30,9 artış gerçekleşirken sadece düşük teknolojili ürünlerin ithalatında %16,7 azalış gerçekleştiği görüldü.*

 

2020 yılında ihracatta ise hem motorlu kara taşıtları imalatının payı hem de giyim eşyalarının imalat payı azaldı.

2020 yılında İstanbul’dan gerçekleşen ihracata bakıldığında ise en fazla ihracat 10 milyar 488 milyon dolar motorlu kara taşıtlarının imalatından gerçekleşti. İhracatta bu sektörü sırasıyla 8 milyar 825 milyon dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatı, 5 milyar 675 milyon dolar ile ana demir ve çelik imalatı takip etti.

İstanbul’da 2020 yılında bir önceki yıla göre gayrimenkul sektöründe kapanan firma sayısı %81,8 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2020 yılında İstanbul’da kapanan şirket sayısı bir önceki yıla göre %38,4, İstanbul dışında kalan illerin toplamında ise %9 arttı. İstanbul’da bir önceki yıla göre gayrimenkul sektöründe kapanan firma sayısı %81,8, ulaştırma ve depolama sektöründe %68,2, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ise %52,4 arttı.

2020 yılında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ise bir önceki yıla göre %17,8 azalarak 6 bin 586’ya geriledi. İstanbul’da yabancı sermaye ile kurulan şirketlerin %9,3’ünü İran, %3,9’unu Suriye ve %3,2’sini Ürdün uyruklu kişiler oluşturdu.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

*Eurostat. Glossary:High-tech classification of manufacturing industries https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries adresinden alındı.

İSTANBUL EKONOMİ BÜLTENİ, ŞUBAT 2021

REEL PİYASALAR

 

2020 yılında İstanbul’da dış ticaret açığı 44 milyar dolara yükseldi.

2020 yılında İstanbul’da ihracatın bir önceki yıla göre %6,8 azalması ve ithalatın %16,1 artmasıyla dış ticaret açığı 44 milyar 83 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında İstanbul’da 82 milyar 748 milyon dolar ihracat, 126 milyar 831 milyon dolar ithalat gerçekleşti. İstanbul dışında kalan diğer illerin toplamında ise dış ticaret açığı İstanbul’un aksine bir önceki yıla göre azalarak 5 milyar 831 milyon dolara geriledi. 2020 yılında İstanbul’un toplam ihracat içindeki payı bir önceki yıla göre azalarak %48,8, toplam ithalat içindeki payı ise artarak %57,8 olarak gerçekleşti.

Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Dönem İhracat İthalat Dış Ticaret
Hacmi
Dış Ticaret
Açığı
2020 82.748.194.197 126.831.498.345 209.579.692.542 -44.083.304.148
2019 88.827.639.699 109.280.925.933 198.108.565.632 -20.453.286.234

 

Avrupa Birliği ülkelerinde hem ithalatta hem de ihracatta 2020 yılında Almanya ilk sırada yer aldı.

İstanbul’da 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat bir önce yıla göre %9,1 azalırken ithalat %12,9 arttı. 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplamda 35 milyar 325 milyon dolar ihracat yapılırken 46 milyar 661 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Bu ülkeler arasında Almanya hem ihracatta hem de ithalatta ilk sırada yer aldı.

2020 yılında Arap ülkelerinden yapılan ithalat %53,1 arttı.

Arap ülkelerine yapılan ihracat 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,7 azalarak 15 milyar 103 milyon dolar olarak gerçekleşirken ithalat %53,1 artarak 13 milyar 624 milyon dolara yükseldi. Bu ülkeler arasında Irak %51,7’lik ithalat payı ile ilk sırada yer alırken %20,5’lik pay ile Birleşik Arap Emirlikleri ikinci sırada yer aldı.

2020 yılında en fazla ithalat 15 milyar 149 milyon dolar ile Çin’den gerçekleşti.

İstanbul’da 2020 yılında en fazla ithalat 15 milyar 149 milyon dolar ile Çin’den gerçekleşti. Çin’i 14 milyar 339 milyon dolar ile Almanya, 7 milyar 316 milyon dolar ile İsviçre, 7 milyar 83 milyon dolar ile Rusya Federasyonu takip etti. İhracatta ise 7 milyar 631 milyon dolar ile Almanya ilk sırada yer alırken Almanya’yı 7 milyar 108 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 265 milyon dolar ile Fransa ve 3 milyar 999 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.

Ülkelere göre Dış Ticaret Rakamları ($) – İstanbul

Toplam İhracat                           2019                               2020 Fark (%)
 Almanya 8.110.166.141 7.630.940.319 -5,9
 Birleşik Krallık 7.152.752.040 7.108.287.010 -0,6
 Fransa 4.517.006.897 4.265.241.307 -5,6
 ABD 3.058.682.512 3.998.933.882 30,7
 İtalya 4.399.963.860 3.685.804.222 -16,2

 

 

Toplam İthalat                           2019                               2020 Fark (%)
 Çin 12.302.107.118 15.149.311.116 23,1
 Almanya 11.777.062.652 14.339.413.737 21,8
 İsviçre 2.952.384.720 7.316.237.585 147,8
 Rusya Federasyonu 7.492.489.990 7.083.012.961 -5,5
 Irak 2.321.732.138 7.046.746.818 203,5

 

 

2020 yılında ithalatta değerli ana metaller ve diğer demiş dışı metallerin imalatının payı arttı, rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatının payı azaldı.

2020 yılında İstanbul’da değerli ana metaller ve diğer demiş dışı metallerin ithalat payı %21,4’e yükselerek ilk sırada yer aldı. Rafine edilmiş petrol ürünlerinin imalatında yapılan ithalat payı ise %4,4’e geriledi. İmalat sektöründe gerçekleşen ithalat, Eurostat tarafından kullanılan kümeleme yöntemi olan teknolojik yoğunluğuna göre sınıflandırıldığında ise 2020 yılında bir önceki yıla göre yüksek teknoloji ürünlerin ithalatında %10,3, orta-yüksek teknoloji ürünlerde %19,1, orta-düşük teknolojili ürünlerin ithalatında ise %30,9 artış gerçekleşirken sadece düşük teknolojili ürünlerin ithalatında %16,7 azalış gerçekleştiği görüldü.*

 

2020 yılında ihracatta ise hem motorlu kara taşıtları imalatının payı hem de giyim eşyalarının imalat payı azaldı.

2020 yılında İstanbul’dan gerçekleşen ihracata bakıldığında ise en fazla ihracat 10 milyar 488 milyon dolar motorlu kara taşıtlarının imalatından gerçekleşti. İhracatta bu sektörü sırasıyla 8 milyar 825 milyon dolar ile kürk hariç, giyim eşyası imalatı, 5 milyar 675 milyon dolar ile ana demir ve çelik imalatı takip etti.

İstanbul’da 2020 yılında bir önceki yıla göre gayrimenkul sektöründe kapanan firma sayısı %81,8 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kayıtlarına göre 2020 yılında İstanbul’da kapanan şirket sayısı bir önceki yıla göre %38,4, İstanbul dışında kalan illerin toplamında ise %9 arttı. İstanbul’da bir önceki yıla göre gayrimenkul sektöründe kapanan firma sayısı %81,8, ulaştırma ve depolama sektöründe %68,2, konaklama ve yiyecek hizmeti sektöründe ise %52,4 arttı.

2020 yılında kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı ise bir önceki yıla göre %17,8 azalarak 6 bin 586’ya geriledi. İstanbul’da yabancı sermaye ile kurulan şirketlerin %9,3’ünü İran, %3,9’unu Suriye ve %3,2’sini Ürdün uyruklu kişiler oluşturdu.

Metodoloji: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenerek oluşturulmuştur. Bültende kullanılan dış ticaret istatistikleri Genel Ticaret Sistemi temel alınarak hazırlanmıştır. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

*Eurostat. Glossary:High-tech classification of manufacturing industries https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:High-tech_classification_of_manufacturing_industries adresinden alındı.

İstanbul Ekonomi Bülteni, Reel Piyasalar, Şubat 2021