İPA – İstanbul İklim Platformu

İstanbul’un karbon nötr ve iklim değişikliğine dayanıklı bir dünya kenti olması amacıyla yola çıkan Platform önümüzdeki süreçte hem çalışma grupları özelinde yapılacak toplantılarla, hem de tüm Platform üyelerinin olacağı genel toplantılarla faaliyetlerine devam edecek.

İPA – İstanbul İklim Platformu Kayıt Formu

İPA İklim Platformu Katılım Formu

KVKK Onayı ve Katmanlı Aydınlatma Metni

KVKK Onay