İSTANBUL TURİZM BÜLTENİ, ARALIK 2020

 

İlk on ayda İstanbul’a 4,2 milyon turist geldi.

İlk on ayda İstanbul’a gelen turist sayısı 2019 yılında 12,7 milyon iken 2020 yılında %67,3 azalarak 4,2 milyon turiste geriledi. Ekim 2019’da İstanbul’a yurtdışından gelen turist sayısı 1,3 milyona ulaşırken Ekim 2020’de %60,4 azalarak 533 bin turiste geriledi. 2019 yılında Ekim ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı ise 4,3 milyon iken 2020 yılının Ekim ayında %59,4 azalarak 1,7 milyon turiste geriledi.

Dönem İstanbul Türkiye İstanbul’un Payı (%)
Ekim 2020 533.405 1.742.303 30,6
Eylül 2020 460.670 2.203.482 20,9
Ağustos 2020 436.198 1.814.701 24,0
Ekim 2019 1.347.554 4.291.574 31,4
Eylül 2019 1.359.175 5.426.818 25,0
Ağustos 2019 1.540.120 6.307.508 24,4

 

Ekim ayında milletlerine göre İstanbul’a en çok turist Rusya Federasyonu’ndan geldi.

 

İlk on ayda İstanbul’a en çok turistin geldiği ülke 322 bin ile Almanya oldu. Almanya’yı sırasıyla 319 bin ile Rusya Federasyonu, 190 bin ile Fransa, 174 bin ile İngiltere ve 124 bin ile İran takip etti. Ekim ayında ise İstanbul’a en çok turist Rusya Federasyonu’ndan gelirken Rusya Federasyonu’nu sırasıyla Almanya, Fransa, Ukrayna ve İran takip etti.

 

Ekim ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %60,5 azaldı, Eylül ayına göre %15,8 arttı.

2020 yılının Ekim ayında İstanbul’a havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 530 bin kişi olurken, denizyolu üzerinden gelen ziyaretçi sayısı 3 bin oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre bakıldığında havayolu ile gelen ziyaretçi sayısı %60,5, denizyolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı %51 azaldı. Eylül ayına göre ise havayolu ile gelen ziyaretçi sayısı %15,8, denizyolu ile gelen ziyaretçi sayısı ise %18,3 arttı.

Dönem Havayolu Denizyolu
Ekim 2020 530.147 3.258
Eylül 2020 457.917 2.753
Ağustos 2020 433.252 2.946
Ekim 2019 1.340.910 6.644
Eylül 2019 1.356.170 3.005
Ağustos 2019 1.536.127 3.993

 

Ekim ayında konaklama tesislerine gelen yerli ve yabancı turist sayısı 815 bin oldu.

 

İstanbul’da konaklama tesislerine gelen yerli turist sayısı 2020 yılının Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,8, yabancı turist sayısı %46,4 azaldı. 2019 yılının Ekim ayında İstanbul’da konaklayanların %68,5’ini yabancı turist oluştururken, 2020 yılının aynı döneminde bu oran %58,9’a geriledi. Toplam geceleme süresine bakıldığında ise Ekim ayında geceleme süresi bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,6 azalarak 1,76 milyon olarak gerçekleşti.

  Tesise Geliş Sayısı [i]  Tesislerde Geceleme Süresi [ii]
Ekim 2020 815.564 1.765.305
Eylül 2020 305.962 697.662
Ağustos 2020 601.400 1.253.643
Ekim 2019 1.308.644 2.920.449
Eylül 2019 1.289.364 2.957.254
Ağustos 2019 1.438.944 3.552.616

 

İstanbul’da Ekim ayında konaklama tesisi doluluk oranı %35,5 oldu.

 

İstanbul’da Ekim 2020’de konaklama tesisleri doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre %44,8 azalarak %35,5 düzeyinde gerçekleşti. Ekim 2019’da ise doluluğun %47,9’unu yabancı, %16,4’ünü yerli ziyaretçiler oluştururken Ekim 2020’de %22,9’unu yabancı, %12,6’sını yerli ziyaretçiler oluşturdu.

Konaklama Tesisleri Doluluk Oranı (%)
Dönem Yabancı Yerli Toplam
Ekim 2020 22,9 12,6 35,5
Eylül 2020 14,6 8,2 22,8
Ağustos 2020 13,1 12,0 25,1
Ekim 2019 47,9 16,4 64,3
Eylül 2019 48,8 16,3 65,1
Ağustos 2019 60,9 17,1 78,0

2020 yılının Ocak- Kasım dönemi arasında havayolu ile gelen- giden yolcu sayısı 37 milyon oldu.

Ocak- Kasım arası döneme bakıldığında 2019 yılında İstanbul’a gelen- giden yolcu sayısı 95 milyonu aşarken 2020 yılının aynı döneminde 37 milyona geriledi. 2019 yılının bu döneminde iç hatlar yolcu sayısı %37,1’ini, dış hatlar yolcu sayısı %62,9’unu oluştururken 2020 yılında dış hatlar yolcu sayısının payı azalarak %52,1’e geriledi.

Metodoloji: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları verileri derlenerek oluşturulmuştur. Periyodik olarak yayınlanacak bu bültenin verileri ekte sunulmuştur.

[i] Tesise geliş: Konaklama tesislerine geceleme yapmak amacıyla yapılan giriş sayısıdır. Tesise giriş sayısı kişi bazlı bir değişken olmayıp, aynı turistin farklı zamanlarda yaptığı girişler ayrı girdiler olarak kaydedilmektedir.

[ii] Geceleme: Konaklama tesislerinde konaklayan turistlerin tesislerde geçirdikleri gecelerin sayısıdır.

İstanbul Turizm İstatistikleri, Aralık 2020