İstanbul Vizyon 2050 Manifestosu

“Binlerce yıldır arşınlanan bu sokaklarda; medeniyetlerin, imparatorlukların başkenti İstanbul’da, üç yıl önce “yeni bir başlangıç” yapmak idealiyle yola çıktık. Bu yolculuğu, kimseyi geride bırakmadan, 16 milyon İstanbulluyla yapacağımızı ve birlikte başaracağımızı daha ilk günden söylemiştik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği “onurlu, huzurlu ve müreffeh” geleceği hep birlikte inşa edeceğimize söz vermiştik.

Krizlerin ortasında kalmış, yönünü kaybetmiş, sıkışmış, nereye gideceğini bilemeyen bu kadim kenti ortak akılla, ortak çabayla, bilimin yol göstericiliğin de, doğasına, tarihine, kültürüne, değerlerine sahip çıkarak ve İstanbulluların mutluluğunu önceleyerek yöneteceğimize söz vermiştik! Sözü büyütmek için, hayalleri planlara, planları da gerçeğe dönüştürmek için, geleceğe hep birlikte yürümek için yola çıkmıştık!

“Vizyon 2050 Strateji Belgesi” çıktığımız bu yolda binlerce insanın fikri, emeği ve katkısıyla, veriye dayalı analizlerle oluştu. Hassas ellerde İstanbul’un âdeta tomografisini çekerek, geleceğin reçetesini oluşturmak için hazırlandı. Aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve işbirliği ilkeleriyle ortaya kondu.

Stratejik kentsel planlama konusunda tecrübeli kentlerin yerel yönetimleriyle işbirliği yapılarak deneyim aktarımı sağlandı. Dünyadaki değişim eğilimleri, metropollerin ve kentlerin dönüşen ekonomisi, iklim krizi, yoksulluğun yaygınlaşması, toplumsal eşitsizlik, güvenlik gibi küresel sorunlara nasıl çözümler getirilebileceği tartışıldı.

Ve 3 yılın sonunda şunu gerçekçi bir iddiayla ortaya koyabilirim: Bizim artık İstanbul için, Türkiye’nin tüm kentleri ve dünyanın diğer metropollerine umut taşıyacak, demokratik bir yaşamı İstanbul’da ve Türkiye’de tesis edecek, geleceğimizi kendi ellerimizle kurmamızı sağlayacak bir planımız var! Başka bir İstanbul hayalimiz var!”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbullularla paylaştığı Vizyon 2050 Manifestosu’nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.