İPA İstanbul Dergisi

2021 / 001

İstanbullular için ortak bir bilgi ve deneyim ortamı oluşturmak hedefiyle yola çıkan İPA İstanbul dergisi, İstanbul Planlama Ajansı’nın kuruluşunun yıl dönümünde yayın hayatına başladı.

Derginin ilk sayısında kapak konusu pandeminin kent hayatına etkilerine odaklanıyor. Ayrıca İPA İstanbul’da, sivil toplum hareketlerinden, Galataport’a, Kanal İstanbul’dan İstanbul’un kaybolmayan derelerine, iklim değişikliği etkisinden kentin ekosistemine kadar pek çok konuda yazı yer alıyor.

Dergiyi satın al

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN MESAJI

İndirilebilir İçerik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İPA İstanbul Dergisi mesajı.

COVID-19 VE İSTANBUL

NİLÜFER AYKAÇ, OSMAN ELBEK

Büyüklüğü, yoğunluğu ve konumu nedeniyle COVID-19 salgını boyunca gözlerin çevrildiği yerlerden biri olan İstanbul’daki veriler SARS-CoV-2’nin herkesi eşit etkilemediğini gösteriyor.

COVID-19 KRİZİ YAŞAMIMIZI VE KENTLERİMİZİ NASIL ETKİLİYOR VE ETKİLEYECEK?

İLHAN TEKELİ

COVID-19 önlemlerinin, salgın sona erse bile kentlerdeki yaşam üzerinde kalıcı etkiler bırakması pek muhtemel. Bu etkileri öngörebilmek için şimdinin ve olası yarının kentlerine dair tartışmalardan damıtılmış özet ve katkılara ihtiyacımız var.

COVID-19’UN TANI, TEDAVİ VE ÖNLENMESİNE YÖNELİK AR-GE ÇALIŞMALARININ İKTİSADİ ANALİZİ

FİKRET ADAMAN, AYŞE MUMCU

Kentlerde sağlık hakkının tesisi sağlanabilecek mi; yoksa tedaviye erişimde yeni ayrımları ifade eden harita ve grafiklerle mi karşılaşacağız? Cevaplara dair bazı ipuçlarını yakalamak küresel ölçekte halk sağlığını önceleyecek tedavi koşullarının yakalamanın mümkünatını değerlendiren aşı çalışmalarının iktisadi analiziyle mümkün.

SALGIN VE SONRASI

BEKİR AĞIRDIR

COVID-19 salgınının üzerinde en çok düşünülen etkilerinden biri ortaya çıkan geleceğe dönük belirsizlikler. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır ile insanların, kent yaşamının ve İstanbul’un içinden geçmekte olduğu salgın sürecini ve olası geleceği konuştuk.

PANDEMİDE EKONOMİK KRİZ VE İSTANBUL

MUSTAFA SÖNMEZ

Yayınlanan istatistikler, salgınla mücadele eden İstanbul’daki ekonomik daralmanın ve kent sakinleri arasında artan yoksulluğun boyutlarını görebilmek için henüz sınırlı bir imkân sunuyor. İçinden geçtiğimiz dönemin kaydını tutmak ve bulanık resmi netleştirmek gerekiyor.

ÜCRETLİLER, İŞSİZLER VE HİZMET SEKTÖRÜ KENTİ İSTANBUL, İŞGÜCÜ PİYASASI SALGINA NASIL YAKALANDI?

AZİZ ÇELİK

2019 istatistikleri üzerinden salgın öncesi İstanbul’un ekonomik ve çalışma yaşamı kompozisyonunu ortaya sermek, şehrin çalışan kesimlerinin salgına hangi şartlar altında girdiğini, salgının zaten kötü durumda olan istihdam meselesini nasıl daha da adaletsiz hâle soktuğunu anlamamızı sağlıyor.

PANDEMİDE İSTANBUL’DA ÇALIŞANLARIN DENEYİMLERİ IŞIĞINDA SOSYAL POLİTİKAYI DÜŞÜNMEK

AYŞE BUĞRA, VOLKAN YILMAZ

Belli sektörlerin faaliyetlerini fiilen sürdüremez hale geldiği, işsizliğin arttığı ve özellikle güvencesiz işlerde çalışanların hane gelirinin iyice kısıldığı bu dönem, sosyal yardımın ne olduğu veya ne olması gerektiği üzerine herkesi daha çok düşünmeye zorluyor.

PANDEMİ VE ÖTESİNDE TÜRKİYE’DE KONUT HAKKI

CİHAN UZUNÇARŞILI BAYSAL

“Normal” zamanlardaki pek çok durum ve uygulama (zorla tahliyeler, kira koşulları, kamusal konut arzının niteliği vb.) konut hakkının yaygın bir biçimde ihlaline neden olmaktaydı. Bu durum pandemi ile beraber nasıl daha da kötüleşti ve buna karşı geliştirilebilecek politikalar neler?

PANDEMİDE ÇALIŞAN İSTANBUL’UN İŞÇİ VE HALK SAĞLIĞI

ASLI ODMAN

Salgının çalışma yaşamıyla ilişkisine bakıldığında, COVID-19’u yalnızca sağlık çalışanları için değil tüm çalışanlar için meslek hastalığı olarak düşünmemiz ve eylememiz gerektiği ortaya çıkıyor.

PANDEMİNİN YENİ KAMUSALI: EV VE KADINLAR

FEYZA AKINERDEM, NÜKHET SİRMAN

Üzerlerine yeni bir gündelik hayatı düzenleme görevi yıkılan kadınlar kamusal hayatın “özel alana sığması” ile beraber salgın karşısında en çok zorluk çeken kesimlerin başında geliyor. COVID-19 nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nasıl tekrar üretildiğini ve pekiştirildiğini kadınların salgın boyunca baş etmek zorunda kaldıkları duygularını inceleyerek görmek mümkün.

COVID-19 SALGINI KARŞISINDA İSTANBUL’DA KÜLTÜREL HAYAT

ÖZLEM ECE, FAZİLET MISTIKOĞLU

Fiziksel mesafelenme ihtiyacı ve keskin önlemlerin en çok etkilediği kültür ve sanat sektörü imkânlar çerçevesinde işsiz kalanlarla dayanışmaya çalıştı. Çıkış, 2020 yaz aylarında gevşetilen önlemlerle etkinliklerin bir süre de olsa farklı yöntemlerle gerçekleştirilmesinde arandı.

DOĞA, İSTANBUL’UN NERESİNDE? İSTANBUL, DOĞANIN NERESİNDE?

EMRAH ÇORAMAN

İstanbul’a her bir köşesine bakarken kullandığımız gözlüğü değiştirebilirsek, doğanın uzakta bir yerde olmadığını, bizzat içinde yaşadığımız kentin de bir parçası olduğunu, kentteki yaşamı diğer canlılarla paylaştığımızı anlayabilir, buna göre bize düşen sorumlulukların farkına varabiliriz.

İSTANBUL’DA COVID-19 ETKİLERİ

İSTANBUL İSTATİSTİK OFİSİ

Bölgesel ve mahalle düzeyde verilerin kısıtlı olduğu ya da dolaylı bilgilerle yorum yapabildiğimiz koşullarda, çeşitli kurumlardan İstanbul’la ilgili veri süzerek hazırlanan bazı göstergelerin bir öngörü geliştirmemize katkı sağlayacağını umuyoruz.

SALGIN SÜRECİ VE GELECEKTE YAŞLILIK

65+ YAŞLI HAKLARI DERNEĞİ

Savunuculuğunu yaptığı yaşlı kesimlerin toplumsal hayatın farklı alanlarına eşit ve adil katılımını sağlanmasını hedefleyen 65+ Yaşlı Hakları Derneği’den Dr. Gülüstü Salur ile kentteki yaş ayrımcılığını, COVID-19 süreci boyunca yaşlıların yaşadığı zorlukları ve yaşlıların durumuyla ilgili geleceğe yönelik öngörülerini konuştuk.

İSTANBUL’DA EĞİTİM-ÖĞRETİMİN YENİ NORMALİ

EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ (ERG)

Türkiye’de eğitim konusunda yapısal reformlar için çalışmalar yürüten Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık Akyüz, İstanbul’da COVID-19 salgını etkisinde geçen 2020 eğitim öğretim tecrübesini anlatıyor.

SALGINDA DERİN YOKSULLUK

DERİN YOKSULLUK AĞI

Yoksulluğu sosyal dışlanma ve eşitsizlikler üzerinden tanımlayıp insan hakları meselesi olarak ele alan ve yoksul mahallelerde beslenme, sağlık, eğitim konularda çalışan Derin Yoksulluk Ağı’nın gönüllülerinden Hacer Foggo ile faaliyetlerini konuştuk.

OTOBÜS SEVDASI: İETT’DE 31 YIL

İETT’nin en eski personeli Selahattin Demirel’in işe giriş tarihi. Daha çocukken kendisi de İETT şoförü olan babasını izleyerek büyüyen Selahattin Bey, Levent’teki İETT Garajında 29P hattını tamamladıktan sonra otobüslere ve işine sevgisini anlattı.

YEREL DEMOKRASİNİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK ENGEL: “VESAYET” VİRÜSÜ”

RUŞEN KELEŞ

Yaşam alanlarımıza şekil veren merkezi ve yerel yönetimler arası yetki çekişmesinin çok uzun bir geçmişi var. Ülkemizin güncel siyasetinde sıkça duyduğumuz vesayetin bu çekişmede nasıl bir karşılığı olduğuna bakarak siyasetin gündelik manevralarına anlam verebiliriz.

BİR ÇILGIN PROJENİN ANATOMİSİ: KANAL İSTANBUL

GÜRKAN AKGÜN

Kanal İstanbul projesine yönelik merkezi yönetimin 2019 sonundan bu yana vurgusu arttıkça projeye muhalefet de daha görünür oluyor. Karşıt görüşler çeşitli mecralarda dillendirildi, ancak itirazların yaygınlaşması için derleyici ve özlü görsel ve yazılı malzemeye ihtiyacımız baki.

GALATAPORT: İSTANBUL’UN EN BÜYÜK KEŞKELERİNDEN BİR TANESİ

YAŞAR ADANALI

İstanbul için tasarlanan mega projeler arasında Galataport ilklerden biriydi. Bir yandan proje kapsamında ticari binalar yükselirken İstanbulluların kullanabileceği bir Tophane sahili için sürecin muhasebesini sürdürmemiz gerekiyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KENTLER: İSTANBUL ÖRNEĞİ

AYŞEN ERDİNÇLER

İklim krizinin sonuçlarını gündelik yaşamımızda çoktandır görüyoruz. Dünya ölçeğinde atılacak çok adım var ancak yerel yönetimler de sorumluluklardan azade değil. İBB de hem bu zorunluluğu hem de beklentileri karşılayacak azaltım ve uyum politikaları geliştirme çabasında.

ENDİŞELİ İSTANBULLULAR İKLİM MÜCADELESİNE HAZIR

BARAN ALP UNCU

İstanbul gibi kırılgan ve yüksek sera gazı salımına sahip bir metropolde gerekli iklim politikaları için toplumsal farkındalık önemli bir rol oynuyor. Türkiye’de İklim Değişikliği Algısı araştırması da İstanbulluların iklim krizininin yıkıcı etkilerinden dolayı endişe duyduğunu ortaya koyuyor.

İSTANBUL’UN KAYBOLMAYAN DERELERİ

HÜLYA DİNÇ

Kimi dünya kentleri, yeraltına hapsedilen derelerin önemini yeniden fark etti. Araştırmalar ekolojik denge ve afete direnç gibi nedenlerle derelerin yüzeye çıkmasının önemini gösteriyor. İstanbul’da hala varlığını koruyabilen 168 dere havzasına bu gözle bakmakta fayda var.

AÇIK VERİ YEREL YÖNETİMLER İÇİN YENİ BİR KATILIM ARACI MI?

İSTANBUL İSTATİSTİK OFİSİ

İndirilebilir İçerik

Açık veri gün geçtikçe daha fazla aşina olduğumuz bir kavram. Karar alma yöntemleri için hem yurttaşlar olarak bizlerin hem de hem de karar alıcıların önünde yeni ve uzun bir yol var. Yerel yönetimler kent sakinleri ve yetkililerin bu yola şekil vermesi için etkili bir mecra olabilir.

BİR KENT ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DENEYİMİ

ENSTİTÜ İSTANBUL

İndirilebilir İçerik

Kent meselelerine yeni sorularla yeni cevaplar arama gayesi daha odaklı çalışacak araştırma merkezleri ihtiyacını ortaya çıkardı. Peki belediyenin bünyesinde katılımcı bir kent araştırma merkezinin imkânları neler? Enstitü İstanbul da bu soruya yanıt üretmeye çalışıyor.

KATILIM SÜREÇLERİ VE KENTSEL PLANLAMA: METROPOLLERDE ESKİ YÖNTEMLERİN SONU

VİZYON 2050 OFİSİ

İndirilebilir İçerik

Her krizle daha da görünür olduğu gibi mevcut kalkınma modelleri, sorunlar karşısında çözümsüz kalabiliyor. Son yıllardaki dünya kentlerinin planlama pratiklerindeki dönüşümler, yeni yöntemlere dair önemli fikirler veriyor.

YEREL İHTİYAÇLARA KOORDİNELİ VE KATILIMCI ÇÖZÜM: İSTANBUL’DAKİ KAMUSAL MEKANLARI YENİDEN ELE ALMAK

KAMUSAL TASARIM OFİSİ

İndirilebilir İçerik

Kentlerde kamusal mekânların gerçekten “kamusal” olması için katılım araçlarının kullanılması gerekiyor. İstanbul’da hem kamusal nitelikli yerlerin hem de katılım araçlarının sayısının artması ihtiyacı kaçınılmaz olarak karşımızda. Bir yerden başlamak gerekiyor.

KENTİN SALGINLA MÜCADELE MERKEZİ: TEBHİRHANELER

İstanbul ne salgınlara yabancı ne de farklı ülkelerin salgınla mücadele yöntemlerini benimsemeye. 19. yüzyıl sonundaki kolera salgını Avrupa kentleri kadar İstanbul’un da altyapısını dönüştürmesine vesile olurken Tebhirhaneler mücadelenin merkez üssü oldular.

KENTSEL MÜŞTEREKLER VE YERELDEKİ POTANSİYELLERİ
DUYGU TOPRAK, HÜLYA ERTAŞ

Son yıllarda özellikle kent ve kır mücadelelerinde sıkça dillendirilen ve tartışılan müşterekler kavramı mercek altına alan Ortaklaşa: Bir Kenti Müşterekleştirmek araştırmasının yayını kamuoyuyla paylaşıldı.

SAYAÇ

İndirilebilir İçerik

Kentin çeşitli alanlarda değişimini takip etmek için dört aylık periyotlarda yayınlanan İPA İstanbul’un mütevazi sayacı dönmeye başladı.