İstanbul’da Boş Ofislerin Konuta Dönüştürülmesine Yönelik Yönetmeliğin Teknik Değerlendirme Raporu yayımlandı

2019 yılından itibaren yeni yapı ruhsatlarıyla inşaatına başlanan konut ve ticari yapı sayısında ülke genelinde azalma olduğu, İstanbul’da ülke ortalamasından daha fazla azalma meydana geldiği biliniyor. Son dört yıldır ruhsat alınarak yapımına başlanan bina sayısı önceki yıllara göre İstanbul’da yaklaşık 1/3 oranına kadar düştü. Diğer taraftan, İstanbul’da son 10-15 yıllık dönemde ruhsat alınarak yapımına başlanan yeni binaların önemli bir kısmının ise arazi maliyetlerindeki avantajlar nedeniyle ulaşım ve donatı bakımlarından erişilebilirliği düşük bölgelerde inşa edildiği görülüyor. Kent merkezlerinden uzak ve ulaşım olanakları görece kısıtlı olan bu bölgelerde gerçekleştirilen konut arzının kullanıcıyla buluşturulamaması sonucunda, çalışma bölgeleriyle entegre olan ve dolayısıyla talep gören bölgelerde konut açığı yaşanması kaçınılmaz oldu. Buna karşılık, gerek nüfus artışı ve gerekse de düzensiz göçmen ve geçici sığınmacı sayılarındaki artışlar nedeniyle nüfus artışı yüksek ivmesini korudu.

Konut arzının düşmesine karşın nüfus artışının beraberinde gelen konut talebi konut açığını doğurdu. Konut fiyatları ve kiralarındaki artışlar karşısında konutta yaşanan arz-talep dengesizliği barınma krizine işaret ediyor.


Kent Gündemine Bakış: İstanbul’da Boş Ofislerin Konuta Dönüştürülmesine Yönelik Yönetmeliğin Teknik Değerlendirme Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.