Sosyal medyada paylaşın!

İstanbul’un obezite ile mücadele stratejisi İPA Kampüs’te tartışıldı

Obezite oranları Türkiye ve dünya genelinde olduğu gibi İstanbul’da da hızla artıyor. Halk sağlığını tehdit ederek birçok metabolik hastalığın oluşmasına sebep olan obezite ile mücadeleye İstanbul Büyükşehir Belediyesi hız veriyor. Bu çerçevede 4 Şubat günü İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ile “Obezite ile Mücadele: Strateji ve Eylem Çalıştayı”nı 4 Şubat 2022’de İPA Kampüs’te gerçekleştirdik.

 

Çağımızın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri olan obezite artık bulaşıcı olmayan bir salgın hastalık olarak nitelendiriliyor. Bugün İstanbul’da boy ve kilo oranlarıyla hesaplanan vücut kitle ölçümlerine göre bugün İstanbul’da en az üç kişiden biri obez statüsünde. Fazla kilolu, obez ve morbid obez oranları birlikte değerlendirildiğinde yine İstanbul için bu oran yüzde 69,7’e çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) olarak artan obezite sorununu çok yönlü olarak ele almak, sağlıklı beslenme olanaklarını ve hareketli bir yaşam kültürünü geliştirmek için gerekli strateji ve eylemleri belirlemek üzere “Obezite ile Mücadele: Strateji  ve Eylem Çalıştayı”nı gerçekleştirdik. 4 Şubat’ta İPA Kampüs’te düzenlenen çalıştaya farklı alanlardan akademisten, özel sektör, sivil toplum ve yerel yönetimlerden 50’nin üzerinde uzman, doktor  ve araştırmacı katıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan ve İBB Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit’in obezite sorununun önemine dikkat çektikleri ve İBB’nin bugüne kadar konuyla ilgili yaptığı çalışmaları aktardıkları açılış konuşmalarının ardından, İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü Burcu Özüpak Güleç tarafından çalıştayın amacı, obeziteyle mücadeleye dair önerilen ve tartışmaya açılan stratejik çerçeve ve çalıştay akışına dair bilgiler verildi.

Çalıştayın çıktıları, çalışmanın sonunda yayımlanacak ve Mart ayından kamuoyu ile paylaşılacak olan “Obezite ile Mücadele Strateji Belgesi”nin geliştirilmesi için de önemli rol oynayacak.

Çalıştay, aynı zamanda İstanbul’un uzun dönemli hedeflerine esas teşkil edecek “Vizyon 2050 çalışması” çerçevesinde sağlıklı gıdaya erişim ve hareketli bir yaşam kültürü oluşturma konusundaki stratejik amaç ve politikaların geliştirilmesine de katkıda bulunacak.