Kamusal Alanda Dijital Sanat atölyesi için başvurular devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, İstanbul Planlama Ajansı ve amberPlatform iş birliğinde” Kamusal Alanda Dijital Sanat” temasıyla düzenlenen “amberInteraktif – Proje Geliştirme Atölyesi” için başvuru süresi uzatıldı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın İPA Dijital Programı kapsamında iş birliğiyle yaptığı etkinliklerden biri olarak “amberInteraktif Proje Geliştirme Atölyesi” katılımcıların “Kamusal Alanda Dijital Sanat” temalı projelerini geliştirmelerini ve atölye bitiminde projelerinin prototiplerinin üretilmesini hedefliyor. Atölye boyunca sekiz proje geliştirilmesi ve kamusal alanda önerildikleri mekanlara yerleştirmelerini planlanıyor.

Son başvuru tarihi: 15 Ağustos 2022

Program:

Ön buluşma:

Seçilen proje sahiplerinin davet edileceği ön buluşma bir günlük kamuya açık bir toplantıdır. Toplantı sunum ve paneller, seçilen projelerin tanıtımı ve ekiplerin oluşturulmasından oluşur.

Çağrıya yapılan başvurular arasından seçilen projelerin sahipleri projelerini bu kamuya açık toplantıda sunarlar. Proje geliştirme süreci projelere ilgi duyan ve destek vermek isteyenlere de açıktır. Sunumları takiben proje sahiplerinin yönetiminde projede yer almak ve destek vermek isteyen katılımcılar bu aşamada sürece katılarak ekibe dahil olabilirler.

Atölye çalışması:

2-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek atölye çalışmasında proje sahiplerinin yerel katılımcılarla oluşturdukları proje ekipleri atölye yöneticileri,  mentorler ve teknik ekiple birlikte projelerini geliştirir ve prototiplerini oluştururlar. Bu süreç içerisinde proje ekiplerinin projenin geliştirilmesine yönelik ihtiyaçları doğrultusundan teorik ve pratik sunum ve derslerle atölye çalışmaları (kalıp alma, beton döküm, elektronik, programlama bilgisi, vb.) dışarıdan da sınırlı sayıda katılımcıya açık olarak gerçekleşecektir.

Sergileme:

Süreç sonunda gerçekleştirilen projeler bir toplantı ile kamuoyuna sunulacak; bunun takiben kamusal alana yerleştirilen projeler izleyicilere açılacaktır.

Yürütücü Ekip

Proje yöneticileri:

Ekmel Ertan

Mehmet Erkök

Mentorler:

Nilüfer Kozikoğlu

Daniele Savasta

İn-Situ – Nagehan Kuralı, Selin Özçelik

Bager Akbay

Koşullar

• Projeler ve çıktılarının tüm hakları proje sahiplerine aittir. amberPlatform ve İBB-İPA projeler üzerinde hak talep etmez.
• Projelerin fikir aşamasında olması, daha önce uygulanmamış olması gerekmektedir.
• Projeler günümüzün yaygın teknolojileri ile uygulanabilir olmalıdır.
• Proje sahipleri projenin geliştirmesi ve prototipin gerçekleştirilmesi için belirtilen tarihlerde atölye çalışması ve sunumlara katılacaklarını taahhüt eder.
• Proje sahipleri projelerinin geliştirilmesi için açık çağrıyla projeye destek vermek ve birlikte çalışmak isteyecek uygun koşul ve özelliklerdeki başka katılımcılarla bir ekip oluşturmayı ve uyumlu bir ekip çalışması yürütmeyi kabul eder
• Proje sahipleri ekibe katılanların isimlerini ve katkılarını proje ile birlikte anacaklarını kabul eder.

  • Proje sahipleri projelerinin “Kamusal Alanda Dijital Sanat” atölyesi sürecinde üretildiğini belirtileceklerini kabul eder.
    • Proje sahipleri tüm süreç boyunca ayrımcı (cinsiyetci, ırkçı, patriyarkal, vb.) ve aşağılayıcı tavırlar göstermeyeceğini, nefret söylemi kullanmayacağını, tüm süreçte demokratik ve eşitlikçi bir yaklaşımla iyi bir ekip çalışmasını önceleyeceğini kabul eder.

Format ve Başvuru

Projeler kavramsal (sanatsal yaklaşım)teknik ve işleyiş (kullanıcı deneyimi) olmak üzere üç başlık altında, 500’er kelimeyi geçmeyecek şekilde, kısa ve net olarak açıklanmalıdır. Tüm teknik detayların çözülmüş olması beklenmemektedir, ancak proje sahibinin öngörüleri sunulmalıdır. Başvuru linkteki Google formu üzerinden yapılacaktır. Son başvuru tarihine kadar formunu güncelleyebilirsiniz.

Kurullar ve Seçim Kriterleri

Danışma Kurulu:

Serap Öbekci – İBB Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı, Mimar
Devrim Çimen – İBB Etüd ve Projeler Dairesi Danışmanı, Öğretim Üyesi, Mimar
Oktay Kargül – İPA Genel Sekreteri, Şehir Plancısı

Seçici Kurul:

Mehmet Erkök – Öğretim Üyesi, Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Ekmel Ertan – Tasarımcı, Eğitimci
Selin Özçelik – Tasarımcı, Sanatçı
Nagehan Kuralı – Tasarımcı, Sanatçı
Bager Akbay – Sanatçı, Eğitimci
Nilüfer Kozikoğlu – Mimar
Daniele Savasta – Öğretim Üyesi, Tasarımcı

Başvuran projeler fiziki mekanla ilişki içerisinde olmak kaydı ile fiziksel veya çevrimiçi projeler olabilir, NFT ve benzeri yeni uygulamalara bağlanabilir, veri toplayan ve kullanan projeler olabilir.  Projelerin  fiziksel bir unsuru olması veya fiziki mekan ile bağlantı içerisinde olması ve dijital teknolojileri ortam (medyum) olarak kullanması beklenmektedir.

Katılımcı, sosyal faydaya yönelik, farkındalık yaratan ve sanatsal ifadesi olan projeler öncelikli olacaktır.

Başvurmak için:

Başvuru Formu

https://interaktif.amberplatform.org/