Katılımcı Kentler Programı #sezon04 Maltepe

“Katılımcı Kentler Programı #sezon04 Maltepe” başvuruları devam ediyor.

Gençleri sürdürülebilirlik konusunda güçlendirmeyi, yerel karar alma mekanizmalara katılımlarını arttırmayı ve iklim bilincini yaratmayı amaçlayan Katılımcı Kentler Programı, İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik temasıyla, hibrit (hem dijital hem yüz yüze) olarak gerçekleştirecek program kapsamında genç yurttaşları, geliştirilmemiş kamusal alanlarda insanlar arasında diyalog ortamları yaratabilmek için küçük ölçekli müdahaleler tasarlamaya, alanında uzman eğitmenlerin kapasite güçlendirme oturumlarına katılmaya davet ediyoruz!

Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.roofcoliving.org/katilimci-kentler-programi-maltepe