Sosyal medyada paylaşın!

Rusya’nın mimarlık ve tasarım enstitüsü Strelka’dan uzmanlarla buluştuk

İstanbul’u ziyaret eden Rusya’nın Strelka Enstitüsü‘nden yüzün üzerinde mimar, şehir plancısı, yüksek lisans ve doktora öğrencisine kentimizi, planlama tarihini, İstanbul Planlama Ajansı’nı ve Vizyon 2050 çalışmasının detaylarını anlattık; yönelttikleri soruları yanıtladık.

Yaz okulu kapsamında İstanbul ve Ankara’yı ziyaret eden ve Rusya’nın farklı kentlerinden gelen uzmanlara yönelik olarak 23 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz etkinlikte birçoğu İstanbul’u ilk kez ziyaret eden konukları öncelikle İstanbul’un nüfus yapısı, coğrafyası ve tarihi hakkında bilgilendirdik.

Açılış konuşmasında 2019 yerel seçimlerinde ortaya çıkan yerel demokrasi talebini hayata geçirmek üzere İBB’deki yeni dönem ile birlikte İstanbul Planlama Ajansı’nın kuruluş hikayesini aktardık. Açılış konuşmasını takip eden ilk sunumda İstanbul’un planlama tarihine, güncel sorunlarına, kentsel dayanıklılık konusundaki önceliklerine ve yeni dönemde gerçekleştirilen çalışmalara değindik.

İkinci sunumda ise Vizyon 2050 süreci, stratejik planlama bakış açısı ve hayata geçirmeye başladığımız katılımcı planlama deneyimi konusunda aktarımda bulunulduk. Açılış konuşmasını takip eden her iki sunum sırasında da katılımcıların yoğun ve ilgili sorularını yanıtlamaya çalıştık. Özellikle İstanbul’un öne çıkan temel sorunları, mega-projelerin kente etkileri, Vizyon Strateji Belgesi’nin yasal ve siyasal çerçevesi, katılımcı planlamanın önemi ile planlamaya dayanak oluşturacak sağlıklı ve güncel veriye ulaşmada yaşanan zorluklar konusundaki sorular dikkat çekiciydi. Katılımcılar geldikleri Rusya kentlerindeki deneyimleri ile İstanbul’da sürdürdüğümüz stratejik ve katılımcı planlama süreci arasında bağlantılar kurarak benzer yaklaşımları kendi kentlerinde nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda fikirlerini de paylaştı. Oldukça verimli geçen bu yarım günlük buluşmada Rusya’nın birçok kentinden gelen farklı alanlardan uzmanlarla uzun vadeli bir iş birliğinin ilk adımını attık.