Beyoğlu Senin

Beyoğlu İlçesini yeniden İstanbul’un gündemine taşıyor, Beyoğlu’nun geleceğini birlikte tartışmaya ve planlamaya davet ediyoruz.

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nun hızlı gelişimi ve değişimine planlama pratikleri çoğu zaman yetişemedi. Bütüncül planlar uygulanamadı. Büyük projeler, kısmi plan ve uygulamalar ise genel ihtiyaçlara cevap vermedikleri gibi yerel doku ve kültürün piyasa dinamikleri karşısında var olmasını da zorlaştırdı. Sağlıklı bir kentsel çevre oluşturmak, kaybolmakta olan tarihi, kültürel ve doğal karakterini korumak ve yeniden yeşertmek için Beyoğlu’nu yeni bir anlayışla, sakinlerinin ve kullanıcılarının katılımıyla, bütüncül olarak planlamak gerekiyor.

Beyoğlu’nun tüm bileşenlerini ve konularını bir arada ele aldığımız bir yol haritası oluşturmak amacıyla Beyoğlu Strateji Planı’nı sizlerin katılımıyla hazırlamak üzere yola çıktık.
Bu planı hazırlarken Beyoğlu ile ilgili sözü olan herkesin duyulmasını hedefliyoruz. Akademik araştırmaları, kamuoyundaki gündemleri, sivil toplum çalışmalarını ve yurttaşların ihtiyaç ve sorunlarının nedenlerini tüm açıklığıyla ortaya koymak, birlikte tartışıp, değerlendirmek istiyoruz. Beyoğlu’nu hem ilçe sakinleri, hem de misafirleriyle neşeli ve sağlıklı günlere, birlikte el ele vererek kavuşturmak ve bunu sürdürmek öncelikli amacımız.

Sen de fikrini söyle hayalindeki Beyoğlu’nu ortak akılla birlikte tasarlayalım.

Beyoğlu Senin çalışması hakkında detaylı bilgi için: beyoglusenin.ist

Sosyal medya:

Instagram

Twitter