Şunun için etiket arşivi: İstanbul Barometresi

Şunun için etiket arşivi: İstanbul Barometresi

İstanbul İstatistik Ofisi

İstanbul İstatistik Ofisi İstanbul’da mikro ölçekte birincil ve ikincil kaynaklardan veri derler, analiz eder ve raporlar. Böylece karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkânı sunar